ZUŠ Přeštice

Hudební obor

MENU
Úvodní strana Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Pěvecké sbory Mažoretky Dechový orchestr Informace

O hudebním oboru

Hudební obor je nejstarším oborem na ZUŠ Přeštice s mnohaletou úspěšnou tradicí. Umožňuje širokému okruhu zájemců přístup ke kvalitnímu hudebnímu vzdělání. Někteří z bývalých žáků ZUŠ Přeštice se uplatňují jako hudebníci v různých amatérských souborech, řada nejlepších absolventů byla přijata ke studiu na konzervatoři v Plzni či Praze, někteří z nich působí v mnoha známých tělesech po celé republice a nebo učí na uměleckých školách.

Žáci hudebního oboru se pravidelně zúčastňují různých soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Účinkují také na různých koncertech, vystoupeních a přehlídkách v Přešticích a okolí, ale i mimo Plzeňský kraj a také v zahraničí – ve Spolkové republice Německo v partnerském městě Nittenau nebo vystoupení Dechového orchestru ve Francii a v Itálii. V roce 2007 byla navázána spolupráce s Hudební školou v Kršku ve Slovinsku, kam se naši žáci již podívali v dubnu 2008.

Hudební obor naší školy nabízí možnosti výuky na tyto nástroje:

Přípravná hudební výchova (PHV) je určena nejmladším dětem – předškoláci MŠ a žáci 1. třídy ZŠ. Zde jsou tyto děti hravou formou seznamovány s nejzákladnějšími informacemi z hudební teorie, hodně zde zpívají a věnují se rytmu. Pro starší žáky je nedílnou součástí výuky v hudebním oboru Hudební nauka (HN), která děti seznámí se základními teoretickými znalostmi potřebnými pro nástrojovou hru.

Dle svých možností dává škola šanci hudebně se vzdělávat i zájemcům z řad dospělých – tzv. Studium pro dospělé (SPD).

Hudební soubory působící při ZUŠ Přeštice se mezi žáky těší veliké oblibě. Vyspělí hráči dechového oddělení se mohou stát členy Dechového orchestru školy, žáci oddělení pěveckého, ale i oddělení jiných mohou navštěvovat dětský pěvecký sbor Hlásek ZUŠ Přeštice.

Dechový orchestr, založený v roce 1994 bývalým ředitelem panem Josefem Kadlecem, vystupuje od září 2007 pod taktovkou p. uč. Dušana Rady, uměleckým vedoucím souboru je p. uč. Ladislav Chadt.

Pěvecký sbor Hlásek ZUŠ Přeštice vznikl v září 2004. Jeho zakladatelem a sbormistrem je ředitel školy p. Miroslav Vacek a korepetitorem sboru je p. uč. Dušan Rada. Od roku 2008 máme navíc přípravný dětský sbor MINIHLÁSEK ZUŠ Přeštice.

Na škole působí také několik komorních souborů (akordeonů, dechových, bicích, strunných a klávesových nástrojů).

Kvalita výuky v hudebním oboru je zajištěna kvalifikovanými pedagogy a veškeré prostory jsou moderně vybaveny veškerým příslušenstvím a nástroji potřebnými k výuce. Škola má též vlastní koncertní sál, který je využíván tanečním oddělením a novou zkušebnu, kde zkouší Dechový orchestr ZUŠ Přeštice, či dětské pěvecké sbory Minihlásek a Hlásek. Hudební obor sídlí v budově, jejíž interiéry svým esteticky zajímavým a osobitým řešením (výsledek práce p. uč. Jany Boškové a jejích svěřenců z výtvarného oboru) vzbuzují v žácích a návštěvnících školy příjemné pocity pohody a harmonie.

iZUŠ - informační systém základních uměleckých škol
Otevřít iZUŠ
On-line přihláška
Tel: 379 304 811
E-mail: info@zusprestice.cz
 
Základní umělecká škola Přeštice
Poděbradova 1027
334 01 Přeštice

Najdete nás na Facebooku


Zřizovatelem Základní umělecké školy Přeštice,
okres Plzeň jih, je Město Přeštice


Plzeňská filharmonie
je partnerem ZUŠ Přeštice

© 2005 - 2024 ZUŠ Přeštice, všechna práva vyhrazena

Foxprofi webdesign