Základní umělecká škola Přeštice

O naší škole

Základní umělecká škola Přeštice byla založena 1. září 1951 (tehdy pod názvem Základní hudební škola). Z počátku měla pouze obor hudební, postupně se rozšířila o obor taneční a výtvarný. Všechny tři obory jsou na škole dodnes.

Od 1. ledna 1996 jsme příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Město Přeštice.

Nabízíme výuku v těchto oborech:

  • hudební -hra na klavír, klávesy (EKN), akordeon, housle, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku (tenor), tubu, bicí nástroje a sólový zpěv
  • taneční - tanec, mažoretky
  • výtvarný - plošná tvorba, keramika

Dále nabízíme koncerty a vystoupení Dechového orchestru ZUŠ Přeštice, dětských pěveckých sborů Minihlásek a Hlásek ZUŠ Přeštice, a skupin mažoretek při nejrůznějších příležitostech a oslavách.

V letošním školním roce školu navštěvuje přes 430 žáků, z toho skoro dvě třetiny v oboru hudebním, čtvrtina v oboru výtvarném a osmina v oboru tanečním. Pedagogický sbor tvoří 20 učitelů.

Naše škola se může pochlubit nemalými úspěchy. Největší úspěchy získávají žáci Dechového orchestru na Mezinárodních festivalech, mažoretky na Mistrovstvích republiky v mažoretkovém sportu, žáci výtvarného oboru v celostátních a mezinárodních výtvarných soutěžích a v neposlední řadě i naše pěvecké oddělení a Dětské pěvecké sbory Minihlásek a Hlásek ZUŠ Přeštice. Spolupracujeme s Městským dechovým orchestrem našeho partnerského města Nittenau (SRN) a s Glasbenou šolou (Hudební škola) ve slovinském Kršku.

Základní umělecká škola Přeštice se stala neodmyslitelnou součástí hudebních tradic města. Zájem přeštické veřejnosti je hnacím motorem do další tvůrčí činnosti.

 

 

© 2005 - 2021 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com