Základní umělecká škola Přeštice

O výtvarném oboru

Výtvarný obor mohou navštěvovat děti od 1. třídy ZŠ až po středoškoláky. Výuka probíhá jednou týdně v tříhodinové lekci (3 x 45 min), v odpoledních hodinách, ve skupinách maximálně 15 žáků.

Výuka je rozdělena do dvou oborů - s hlavním předmětem plošná tvorba (kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, částečně keramika), druhý s hlavním předmětem keramika (plošná tvorba zahrnuje méně vyučovacích hodin).

Učební látka je seřazena podle obtížnosti technik a je v projektovém vyučování stále obnovována, aby děti zaujala a byla podnětem pro rozvoj jejich výtvarného myšlení, cítění, pro rozšíření jejich obzorů i estetických hodnot.

V jednotlivých předmětech se žáci seznamují s různými výtvarnými technikami a materiály, s výtvarnou problematikou a výtvarnou kulturou - prožitky, pozorování, vztahy, historie. Doplněním výuky je návštěva výstav, galerií i ateliérů současných umělců.

Cíle výuky:

  • vytváření aktivního vztahu ke světu, formování vlastních postojů
  • všestranné rozvíjení tvořivého myšlení
  • kultivace výtvarného projevu
  • respektování typologického směřování žáků a hlavně snaha, aby žák získal hlubší náhled na okolní svět, dokázal ho výtvarně vyjádřit, poznával sám sebe a měl radost z výtvarného projevu

Veřejnost se může s pracemi žáků VO seznámit na výstavě - květen - červen 2016 v Domě historie v Přešticích nebo na malých výstavách ve výlohách lékárny v Husovce, v KB, České spořitelně, Hodinářství Přeštice - Masarykovo nám., Prodejně textilu - Masarykovo nám., Dirty Harry Burgeru v Komenského ulici a na prostranství před MÚ Přeštice.

V roce 2007 zakoupila ZUŠ novou keramickou pec a to hlavně díky sponzorům z řad soukromých osob a firem. Všem, kdo nám na keramickou pec přispěli moc děkujeme (viz SPONZOŘI).

 

 

© 2005 - 2021 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com