Základní umělecká škola Přeštice

Výtvarný obor - kalendář

Co nás čeká

V kalendáři nebyly nalezeny žádné záznamy!

Co již proběhlo

září 2005
   

Výtvarný obor – soutěž Ahoj z prázdnin (Šumná)

září 2005
   

Výtvarný obor – soutěž Filmová pastelka (Dobřany MFF)

říjen 2005
   

Výtvarný obor – soutěž Za humny města (Ministerstvo zemědělství)

16. 11. 2005
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 3. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

24. 11. 2005
   

Vernisáž a následná výstava p. uč. Jany Boškové "Barvou, hlínou, rukama" - Dům historie Přeštice

28. 11. 2005
   

Výtvarný obor – ukázky modelování pro 4. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

prosinec 2005
   

Výtvarný obor – soutěž Komenský a my (Pedagogické muzeum J. A. Komenského Praha)

prosinec 2005
   

Výtvarný obor – soutěž Mistr Jan Hus (YMCA Ústí nad Labem)

prosinec 2005
   

Výtvarný obor – výstava prací – výkladní skříně CK Úlovec, Foto Morávek, lékárna "V Husovce", EGO stříbro Přeštice

14. 12. 2005
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 4. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

10. 01. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

17. 01. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

19. 01. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

20. 01. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

březen 2006
   

Omalovánky děti dětem (se Spolkem pro záchranu historických památek Přešticka)

březen 2006
   

Výtvarný obor – soutěž (ZUŠ Karla Steinera Plzeň)

březen 2006
   

Výtvarný obor – soutěž Požární ochrana očima dětí (OSH Plzeň jih)

březen 2006
   

Výtvarný obor – soutěž Žijeme všichni na jedné zemi (Odbor pro vnější vztahy ÚÚR CČSH Praha)

duben 2006
   

Výtvarný obor – "Propagujte školu" (Dětská tisková agentura Praha)

duben 2006
   

Výtvarný obor – soutěž Podaná ruka (DDM Kaznějov)

27. 04. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro ZŠ Měčín

květen 2006
   

Výtvarný obor – soutěž "Barevný svět" – ZŠ Třinec

03. 05. 2006 - 06. 05. 2006
   

Výstava výtvarného oboru – malý sál KZ Přeštice (v rámci oslav 780 let od založení města Přeštice)

červen 2006
   

Výtvarný obor – soutěž "Co Čech, to lidumil" – Česká rada dětí a mládeže - Praha

září 2006
   

Výtvarný obor – Soutěž Náš senátor (Kancelář senátu Praha)

září 2006
   

Výtvarný obor – Soutěž Svět kolem nás (A Kluby ČR Brno)

září 2006
   

Výtvarný obor – výstava prací v KB Přeštice

září 2006
   

Výtvarný obor – výstava prací ve Spořitelně – náměstí Přeštice

září 2006
   

Výtvarný obor – výstava ve výloze – U Šlédrů (maso-uzeniny)

03. 11. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

10. 11. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 8. třídy ZŠ Měčín

16. 11. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 9. třídy ZŠ Měčín

21. 11. 2006
   

Výtvarný obor – ukázka jak se vyrábí hrneček pro MŠ Horšice

24. 11. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 3. tř. ZŠ Přeštice

prosinec 2006
   

Výtvarný obor – soutěž "Nejkrásnější Vánoce", vyhlašovatelem je MF Dnes

prosinec 2006
   

Výtvarný obor – soutěž dětských kreseb v Indii (zajišťuje MŠMT)

prosinec 2006 - leden 2007
   

Výtvarný obor – Betlém - výloha budoucího Komunitního centra (vedle Infocentra pana Úlovce)

únor 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Vesmír očima dětí" (Lidová hvězdárna Prostějov)

únor 2007
   

Výtvarný obor - Soutěž při Světovém dni vody (OŠMS KÚPK)

16. 02. 2007
   

Výtvarný obor - keramika - doplnění výuky VV - čtyři 1. třídy

26. 02. 2007
   

Výroba soch (budou instalovány před Městský úřad)

březen 2007
   

Výtvarný obor - Mezinárodní soutěž "Životní prostředí" - Ministerstvo kultury a umění Spojené Arabské Emiráty

březen 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Hudba a já" - ČR Praha

březen 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Můj kousek země" - Česká geologická služba Praha

březen 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Požární ochrana očima dětí" - OSH Plzeň-jih

březen 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Řemeslo má zlaté dno" - SOU Horní Bříza

07. 03. 2007
   

Výtvarný obor - ukázka modelování (keramika), 5. tř. ZŠ Přeštice

květen 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Barevný svět 2007" - ZŠ a MŠ Třinec

květen 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Velehrad 2007" - Velehrad Olomouc

říjen 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Ahoj z prázdnin" DDM Šumná

říjen 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Svět kolem nás" A Kluby ČR Brno

19. 11. 2007
   

Ukázky výroby keramiky pro ZŠ Měčín 8. tř. (7:30 h)

21. 11. 2007
   

Ukázky výroby keramiky pro ZŠ Měčín 6. tř. (7:30 h)

28. 11. 2007
   

Ukázky výroby keramiky pro MŠ Měčín (7:30 h)

29. 11. 2007
   

Ukázky výroby keramiky pro ZŠ Měčín 7. tř. (7:30 h)

prosinec 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Nejkrásnější Vánoce" - MF Dnes

25. 01. 2008
   

Ukázky výroby keramiky pro MŠ Přeštice (10:00 h)

15. 02. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky pro MŠ Přeštice

březen 2008
   

Výtvarný obor - soutěž Biefinále Fantazie 2008 - Galerie Martin

březen 2008
   

Výtvarný obor - soutěž Velvyslanectví Slovinska v ČR

03. 03. 2008
   

Návštěva žáků VO v ateliéru K. Štíchy (8:00 h)

20. 03. 2008
   

Výtvarný obor - ukázka výroby keramiky pro MŠ

25. 03. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 2. tř. ZŠ (10:00 h)

25. 03. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 2. tř. ZŠ (11:00 h)

27. 03. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 2. tř. ZŠ (10:00 h)

27. 03. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 2. tř. ZŠ (11:00 h)

28. 03. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 3. tř. ZŠ (11:00 h)

01. 04. 2008
   

Výtvarný obor - ukázka výroby keramiky pro MŠ (9:45 h)

05. 04. 2008
   

Vernisáž a výstava CESTA 2008 - Výtvarný obor, Klenová

10. 04. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 3. tř. ZŠ (11:30 h)

15. 04. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 3. tř. ZŠ (10:00 h)

18. 04. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 3. tř. ZŠ (10:00 h)

29. 04. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky pro ZŠ Měčín, 9. tř. (07:30 h)

12. 05. 2008 - 16. 05. 2008
   

Výstava Výtvarného oboru – Malý sál KZ Přeštice

září 2008
   

Výtvarný obor – Celostátní soutěž na téma: "Na křídlech fantazie" – SOŠ Horní Bříza

září 2008
   

Výtvarný obor – Celostátní soutěž na téma: "Plnou parou vpřed, aneb ČR předsedá EU" – Eurocentrum Plzeň

září 2008 - červen 2009
   

Stálá expozice výtvarného oboru (Komerční banka Přeštice, Spořitelna Přeštice, Foto Morávek, Lékárna v Husovce, řeznictví U Šlédrů)

říjen 2008
   

Výtvarný obor – soutěž "Svět kolem nás" A kluby ČR Brno

25. 11. 2008
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro MŠ Horšice 8:00 h

26. 11. 2008
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro MŠ Přeštice Dukel., 8:00 h

04. 03. 2009
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro MŠ Dukelská

16. 03. 2009
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro 1. tř. ZŠ

17. 03. 2009
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro 1. tř. ZŠ

20. 03. 2009
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro MŠ Gagarinova

11. 05. 2009 - 15. 05. 2009
   

Výstava výtvarného oboru - malý sál KZ

říjen 2009
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž na téma Krkonošské pohádky - Městská knihovna Horšovský Týn

13. 10. 2009
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky - 2. tř. ZŠ (9:00 a 10:00)

20. 10. 2009
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky - 2. tř. ZŠ (9:00 a 10:00)

10. 11. 2009
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky - pro MŠ Horšice, 09:45 h

prosinec 2009
   

Výtvarný obor - soutěž "Komenský a my", ZŠ Brandýs nad Orlicí

prosinec 2009
   

Výtvarný obor - soutěž s vánoční tematikou - MF Dnes Plzeň

leden 2010
   

Výtvarný obor - soutěž "700. výročí evropské svatby - J. Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou" - OŠMS KÚ Plzeň

leden 2010
   

Výtvarný obor - soutěž "Evropa ve škole" - MŠMT Praha

leden 2010
   

Výtvarný obor - soutěž "Naše rodinná oslava" - ACER Brno

leden 2010
   

Výtvarný obor - soutěž "Rozmanitost živé přírody" - MDVV Lidice

březen 2010
   

Soutěž na téma "Jak můžeme dál žít"

10. 03. 2010
   

Výtvarný obor - ukázka výroby keramiky pro MŠ Přeštice, 9:45 h

29. 03. 2010
   

Výtvarný obor - ukázky modelování pro MŠ Přeštice, 10:00 h

duben 2010 - květen 2010
   

Výstava prací žáků ZUŠ, ZUŠ Přeštice - Projekt voda, Galerie Klenová

10. 05. 2010 - 14. 05. 2010
   

Výstava výtvarného oboru - malý sál KZ Přeštice

30. 06. 2010 - 03. 07. 2010
   

Výtvarný obor - Prázdninový ateliér

září 2010 - červen 2011
   

Stálá expozice výtvarného oboru (Komerční banka Přeštice, Spořitelna Přeštice, Foto Morávek, Lékárna v Husovce)

říjen 2010
   

Výtvarný obor - 41. Mezinárodní dětská výtvarná výstava - zaslání prací - Tokio (Japonsko)

říjen 2010
   

Výtvarný obor - soutěž na téma Máme rádi hasiče - GŘ HZS Praha

říjen 2010
   

Výtvarný obor - soutěž na téma Modlitba za domov - MAS Říčansko

12. 11. 2010
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro MŠ Přeštice, 10:00 h

prosinec 2010
   

Výtvarný obor - Celostátní soutěž na téma "Komenský a my", MŠMT

prosinec 2010
   

Výtvarný obor - Celostátní soutěž na téma "Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba" - MŠMT

09. 12. 2010
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro MŠ Horšice, 7:30 h

leden 2011
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Život se zvířaty, IES Brno

10. 01. 2011
   

Výtvarný obor - ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice (2. a 3. tř)

10. 01. 2011
   

Výtvarný obor - ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice (3. a 4. tř)

19. 01. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 2. tř. ZŠ Přeštice

20. 01. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 4. tř. ZŠ Přeštice

25. 01. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 2. tř. ZŠ Přeštice, 9:45 h

27. 01. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 2. tř. ZŠ Přeštice

10. 02. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 2. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h

11. 02. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 4. tř. ZŠ Přeštice, 11:00 h

21. 02. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 2. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h a 11:00 h

28. 02. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h a 11:00 h

březen 2011
   

Výtvarný obor - soutěž na téma Tady bydlím já - galerie Lidice

07. 03. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h a 11:00 h

14. 03. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 5. a 2. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h a 11:00 h

21. 03. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 5. a 2. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h a 11:00 h

23. 03. 2011
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro MŠ, 10:00 h

30. 03. 2011
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro 1. tř. (9:45 a 10:30 h)

duben 2011
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Krabička" KÚ PK

06. 04. 2011
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro 4. tř. (10:00 a 11:00 h)

12. 04. 2011
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro 1. tř., 9:45 a 10:45 h

květen 2011
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Svět stromů, svět života" - EVIC PM

03. 05. 2011
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro 1. tř.

září 2011 - červen 2012
   

Stálá expozice výtvarného oboru (Komerční banka Přeštice, Spořitelna Přeštice, Foto Morávek, Lékárna v Husovce)

říjen 2011
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Příroda kolem nás", SNP Podyjí

říjen 2011
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Ahoj z prázdnin", DDM Znojmo

říjen 2011
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Svět kolem nás", A Kluby ČR

14. 11. 2011
   

Výtvarný obor - ukázka výroby keramiky pro MŠ

únor 2012
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Hurá braši na Radyni straší", pořadatel ZUŠ Starý Plzenec

únor 2012
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Kniha a já", DDM Znojmo

07. 03. 2012
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro MŠ

duben 2012
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Cesta dvou bratří" Velehrad 2012

23. 04. 2012
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro MŠ

14. 05. 2012 - 18. 05. 2012
   

Výstava Výtvarného oboru - malý sál KKC

únor 2013
   

Výtvarný obor – zaslání prací na výstavu do Ljublaně (Slovinsko)

březen 2013
   

Výtvarný obor soutěž na téma „Můj oblíbený Večerníček - Městs. knihovna ve spolupráci s družinou ZŠ J. Hlávky a KKC

březen 2013
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Česko mýma očima“ – Občan. sdruž. Kulturní Mosty ve spolupráci s Norským velvyslanectvím v ČR

08. 03. 2013
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro MŠ, 10:00 h

duben 2013
   

Výtvarný obor – celostátní soutěž na téma „Domácí mazlíčci“ pořadatel ZUŠ Kladno, VETLIFE Kladno

06. 05. 2013 - 10. 05. 2013
   

Výstava prací VO ZUŠ Přeštice – malý sál KKC

22. 05. 2013
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky pro MŠ Přeštice, 10:00 h

září 2013 - červen 2014
   

Stálá expozice výtvarného oboru (Komerční banka Přeštice, Spořitelna Přeštice, Hodinářství Přeštice - nám. TGM, Lékárna v Husovce)

říjen 2013
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Lupiči, lapkové a loupežníci" - Juniorfest 2013 - KÚPK

říjen 2013
   

Výtvarný obor – mezinárodní soutěž na téma „Mír a přátelství prostřednictvím olympijského ducha – Velvyslanectví ČR Bejrút

prosinec 2013
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Příroda kolečm nás“ – Senát PČR

prosinec 2013
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole“– MDVV Lidice

prosinec 2013
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Zvířata kolem nás, Můj oblíbený sport, Nejkrásnější místa světa“ - SŠ Horní Bříza

leden 2014
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Komenský a my“ – MŠMT ČR

01. 02. 2014
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Podmořský svět očima dětí“ - Muzeum Českého lesa Tachov

01. 02. 2014
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Zelený svět“ – Slovenská agentura životního prostředí banská Bystrica

únor 2014
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Moje oblíbená květina“ - Český zahrádkářský svaz Praha

únor 2014
   

Výtvarný obor – Zaslání prací na výstavu – Ljubljana (Slovinsko)

13. 03. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

17. 03. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

18. 03. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

19. 03. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

20. 03. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

21. 03. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

24. 03. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

26. 03. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

27. 03. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro MŠ Přeštice

březen 2014 - květen 2014
   

Výtvarný obor – výstava prací na Klenové (sýpka)

03. 04. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

07. 04. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

08. 04. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice

květen 2014
   

Výtvarný obor – mezinárodní soutěž Turecko

květen 2014
   

Výtvarný obor – Mezinárodní výstava s názvem Hezké věci okolo nás – Open Society Of Artists World Union Of Culture

23. 05. 2014
   

Vernisáž výstavy výtvarného oboru – Dům historie, 17:00 h

květen 2014
   

Výstava výtvarného oboru – Ptám se pampeliško – Dům historie

28. 05. 2014
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro MŠ

08. 06. 2014
   

Výtvarná dílna pro veřejnost – Dům historie Přeštice, 14:00 - 17:00 h

červenec 2014
   

Výtvarný obor - ateliér

září 2014 - červen 2015
   

Stálá expozice výtvarného oboru - Komerční banka Přeštice, Spořitelna Přeštice, Hodinářství Přeštice - nám. TGM, Lékárna v Husovce

říjen 2014
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž na téma „Jak být zdravý a fit“ - Město Přeštice a KKC Přeštice

07. 10. 2014
   

Výtvarný obor – Návštěva výstavy fotografií – Šangri-la – Západočeské muzeum Plzeň

23. 01. 2015
   

Výtvarný obor – návštěva žáků ZUŠ Střední školy umění a designu – Nerudova Plzeň

05. 05. 2015
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ

12. 05. 2015
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ

19. 05. 2015 - 22. 05. 2015
   

Výtvarný obor – instalace výstavy – Dům historie

květen 2015
   

Výstava Výtvarného oboru ZUŠ „Na cestách“ – Dům historie

červen 2015
   

Výtvarný obor – soutěž „Šťastné stáří očima dětí“

03. 06. 2015
   

Den otevřených dveří ZUŠ Přeštice, 14 - 19 h

06. 06. 2015
   

Výtvarný obor – Keramická dílna pro veřejnost – Dům historie

11. 06. 2015
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky pro ZŠ

12. 06. 2015
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky pro ZŠ

13. 06. 2015
   

Výtvarný obor – Grafická dílna pro veřejnost – Dům historie

15. 06. 2015
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky pro ZŠ

22. 06. 2015 - 23. 06. 2015
   

Výtvarný obor – demontáž výstavy – Dům historie

27. 06. 2015 - 29. 06. 2015
   

Výtvarný obor – Keramický ateliér

16. 07. 2015
   

Výtvarný obor - Dny baroka

srpen 2015
   

Výtvarný obor - Dny kostela

24. 08. 2015 - 26. 08. 2015
   

Výtvarný obor - Keramický ateliér

září 2015 - červen 2016
   

Stálá expozice výtvarného oboru (Komerční banka Přeštice, Spořitelna Přeštice, Hodinářství Přeštice - nám. TGM, Lékárna v Husovce, Prodejna textilu - nám. TGM, Dirty Harry Burger – Komenského ul.)

03. 11. 2015
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro MŠ Horšice

09. 12. 2015
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Návrh banneru – Úřad vlády ČR

leden 2016
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Příroda kolem nás – Správa NP Podyjí

leden 2016
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Rozkvetlá zahrada – Český zahrádkářský svaz Praha

leden 2016
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Rozprávky, mýty, legendy – Turčianská galéria Martin

únor 2016
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Památník Terezín

březen 2016 - červen 2016
   

Výtvarný obor Výstava Cesta 2016 – sýpka Klenová (27. 3. - 5. 6. 2016)

květen 2016
   

14. 5. - 19. 6. - Výtvarný obor – Výstava U nás za humny – Dům historie Přeštice

26. 06. 2016 - 28. 06. 2016
   

Výtvarný obor – Keramický ateliér – dílna VO

září 2016 - červen 2017
   

Stálá expozice výtvarného oboru (září - červen): Komerční banka Přeštice, Spořitelna Přeštice, Hodinářství Přeštice - nám. TGM, Lékárna v Husovce, Prodejna textilu - nám. TGM, dirty Harry Burger - Komenského ul.

18. 10. 2016
   

Výtvarný obor – Exkurze žáků VO do Galerie Jiřího Trnky – Výstava Unie výtvarných umělců – Plzeň

listopad 2016
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž 41. ročník Osvobození Skopje - Makedonie

03. 11. 2016
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ, 11:00 h

10. 11. 2016
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ

16. 11. 2016
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ

23. 11. 2016
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ, 9:45 h

24. 11. 2016
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro ZŠ, 9:45 h

březen 2017
   

Výtvarný obor – Soutěž „Vič Mini Art Exhibition“ - Slovinsko

07. 03. 2017
   

Výtvarný obor – kurz keramiky pro dospělé – dílna VO, 15:30 h

23. 03. 2017
   

Výtvarný obor – kurz keramiky pro dospělé – dílna VO, 17:45 h

29. 03. 2017
   

Výtvarný obor – „Jak se dělá keramika“ ukázky pro MŠ Dukelská

duben 2017 - červen 2017
   

Výstava výtvarných oborů ZUŠ „Cesta“ – Galerie Klatovy-Klenová

18. 04. 2017
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro ZŠ, 10:45 h

20. 04. 2017
   

Výtvarný obor – kurz keramiky pro dospělé, 17:45 h

22. 04. 2017
   

Vystoupení žáků ZUŠ na Setkání seniorů – ZŠ Přeštice, 14:00 h

26. 04. 2017
   

Výtvarný obor – Ukázky výroby keramiky pro MŠ, 10:30 h

02. 05. 2017
   

Výtvarný obor – návštěva výstavy Olbrama Zoubka - Klatovy, 12:15 h

01. 06. 2017
   

Výtvarný obor – kurz keramiky pro dospělé, 17:45 h

červen 2017
   

Výtvarný obor – Mezinárodní výstava „Madame Humanité“ 2017

červen 2017
   

Z polí, lesů, luk a strání - výstava VO – Dům historie Přeštice

09. 06. 2017 - 10. 06. 2017
   

Výstava „Sv. Ambrož“ – práce žáků VO ZUŠ Přeštice - Vícov

18. 06. 2017
   

Den se ZUŠ Přeštice – akce k výstavě VO ZUŠ – Dům historie, 12:00 h

30. 06. 2017 - 02. 07. 2017
   

Výtvarný obor – keramický ateliér – dílna VO

září 2017
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Stáří očima dětí“ – stacionář Kristián Přeštice

listopad 2017
   

Výtvarný obor – soutěž „Kladenská veverka“ – NSEV Kladno

listopad 2017 - leden 2018
   

Výtvarný obor – Betlém – kašna Masarykovo náměstí Přeštice

prosinec 2017
   

Výtvarný obor – soutěž na téma “Komenský a my 2017-2018“, ZŠ J. A. Komenského Brandýs n/Orlicí

leden 2018
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Namaluj svého anděla – Salesiánské středisko Teplice

leden 2018
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Tříkrálové pomáhání – farní charita Vlašim

leden 2018
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „ Zahrádka pro všechny generace“ – Český zahrádkářský svaz Praha

leden 2018
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Zelený svet“ – Slovenská agentura životního prostředí – Banská Bystrica

leden 2018
   

Výtvarný obor – soutěž pro Konto bariéry – SVČ Brno

27. 03. 2018
   

Výtvarný obor – soutěž na téma “Zelený svet 2018“ – Slovenská agentura životného prostredia Banská Bystrica

27. 03. 2018
   

Výtvarný obor – Vič Mini Art Exhibition – Ljubljana (Slovinsko)

28. 03. 2018
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – ZŠ Horšice, 8:00 a 10:00 h

duben 2018 - červen 2018
   

Výtvarný obor CESTA 2018 – Přehlídka VO plzeň. kraje - Klenová

04. 06. 2018 - 08. 06. 2018
   

Přijímací talentové a Postupové zkoušky

září 2018 - červen 2019
   

Stálá expozice výtvarného oboru (září - červen): Klenoty náměstí Přeštice, Česká spořitelna, Komerční banka, Řezbářství Wintr (pod Domem historie), ČMSS, výloha p. Valacha (bývalé papírnictví), Mobilní telefony (vedle Klenot), Stawo Přeštice (p. Wuchterle)

únor 2019
   

Výtvarný obor – Mezinárodní soutěž Lidice 2019

únor 2019
   

Výtvarný obor – Mezinárodní soutěž Lidice 2019

únor 2019
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž na téma „(Ne)bezpečný svět chemie – Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha

únor 2019
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž na téma „Hudba“ – Neviditelná výstava Praha

únor 2019
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž na téma „Já reportér“ – Antipol Brno

únor 2019
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž na téma „Jsem tu bez rodiny“ – Památník Terezín

únor 2019
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž na téma „Moje nejoblíbenější zvířátko - KKC Přeštice, ŠD ZŠ J. Hlávky Přeštice

únor 2019
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž na téma „Požární ochrana očima dětí – KÚPK Plzeň

únor 2019
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž na téma „Zvíře není věc“ Hankův dům Dvůr Králové n/Labem

březen 2019
   

Výtvarný obor – Výtvarná soutěž na téma „První pomoc“ – ČČK Plzeň

25. 03. 2019
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro ZŠ Přeštice, 9.00, 10.00 h

26. 03. 2019
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro ZŠ Přeštice, 9.00 a 10.00 h

březen 2019 - květen 2019
   

Výtvarný obor – Soutěžní přehlídka VO ZUŠ plzeňského kraje - Klenová

duben 2019
   

Výtvarný obor – soutěž na téma: „ Lidé a zvířata“ – MKS Havířov

duben 2019
   

Výtvarný obor – soutěž „Bohúňova paleta“ - ZUŠ Dolný Kubín

květen 2019
   

Výtvarný obor – Mezinárodní výtvarná soutěž – Ljubljana Slovinsko

květen 2019
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Zelený svet“ – MŽP SR

21. 05. 2019
   

Třídní přehrávka pí. uč. Klailová, p. uč. Rada – sál ZUŠ, 16.30 h

červen 2019
   

Výtvarný obor–celostátní soutěž na téma„ Čas jako dárek“ APSS - Tábor

04. 06. 2019 - 23. 06. 2019
   

ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVA výtvarného oboru – DH Přeštice

září 2019 - červen 2020
   

Stálá expozice výtvarného oboru (září - červen): Výloha oděvy pan Tykal – náměstí, Výloha potraviny paní Opáleníková – náměstí, Výloha drogerie – náměstí, Výloha Outlet oděvy – náměstí, Výloha Zdravá výživa paní Živná – Rybova ul., Výloha květinářství – Rybova ul., Výloha textil paní Radová – náměstí, Výloha obuv - náměstí, KB – náměstí, Česká spořitelna – náměstí, Klenoty – náměstí, Výloha řezbářství Vintr – Rybova ul., výloha potravin, Jája a Pája – náměstí

listopad 2019
   

Výtvarná soutěž na téma „Podmořský svět očima dětí“– Muzeum Českého lesa Tachov

16. 11. 2019
   

Návštěva galerie - žáci VO - Galerie J. Trnky Plzeň, 9.00 h

prosinec 2019
   

Výtvarná soutěž na téma „Příroda kolem nás“ – Správa NP Podyjí

prosinec 2019
   

Výtvarná soutěž na téma: „Jan Amos Komenský“ – ZŠ Brandýs n/Orlicí

prosinec 2019
   

Výtvarná soutěž na téma: „To je hlína“ – NF Modrá rybka Praha

 

 

© 2005 - 2021 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com