Základní umělecká škola Přeštice

O tanečním oboru

Taneční obor v ZUŠ Přeštice má základní předmět tanec. Děti jsou podle věku zařazovány do Přípravného a Základního tanečního studia. Jsou zde seznamovány s různými typy a druhy tance, se základy baletu, lidovým tancem, moderním tancem, gymnastikou aj., je jim ponechávána fantazie při tancování v prostoru a jsou vedeny a podněcovány k rozvoji hudebního a pohybového cítění. Všichni žáci tanečního oboru se zúčastňují vystoupení v rámci školy a nejlepší z nich školu reprezentují na soutěžních přehlídkách, soutěžích nebo na přehlídkách soudobého a scénického tance. Rodiče žáků tanečního oboru mají možnost výuku a nácvik na vystoupení shlédnout při "Dni otevřených dveří" který pořádáme každým rokem. Vyučujícím je dlouholetá členka baletu DJKT v Plzni - jeho sólistka paní Lenka Kašparová.

V rámci výuky tanečního oboru jsou i skupiny mažoretek – viz. MAŽORETKY

 

 

© 2005 - 2021 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com