Základní umělecká škola Přeštice

Kalendář - školní rok 2017/2018

září 2017
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Stáří očima dětí“ – stacionář Kristián Přeštice

16. 09. 2017
   

Koncert na hradě Švihov – Hlásek, Ginevra, 18:00 h

16. 09. 2017
   

Vystoupení Dechového orchestru ZUŠ – SDH – Přeštice

07. 10. 2017
   

Křížem krážem Přešticemi, 10:30

14. 10. 2017
   

23. výroční koncert Dechového orchestru ZUŠ Přeštice, host – Městská kapela z Nittenau – sál KKC, 16:30 h

17. 10. 2017
   

Vystoupení žáků ZUŠ na vernisáži – Dům historie Přeštice, 17:00 h

21. 10. 2017
   

Koncert Dechového orchestru ZUŠ – Nittenau (SRN)

listopad 2017
   

Výtvarný obor – soutěž „Kladenská veverka“ – NSEV Kladno

17. 11. 2017
   

Dechový orchestr ZUŠ – Pietní akt, Masarykovo nám. Přeštice, 16:00 h

20. 11. 2017
   

Třídní přehrávka p. uč. Chadta – sál ZUŠ, 17:00 h

28. 11. 2017
   

Třídní přehrávka pí.uč. Benešová – sál ZUŠ, 17:00 h

listopad 2017 - leden 2018
   

Výtvarný obor – Betlém – kašna Masarykovo náměstí Přeštice

01. 12. 2017
   

13. výroční koncert HLÁSEK ZUŠ Přeštice – sokolovna Přeštice, 16:30 h

01. 12. 2017
   

Vystoupení žáků ZUŠ – Charitativní jarmark – KKC Přeštice

01. 12. 2017
   

Vystoupení žáků ZUŠ – Charitativní jarmark – KKC Přeštice, 15:00 a 17:00 h

prosinec 2017
   

Výtvarný obor – soutěž na téma “Komenský a my 2017-2018“, ZŠ J. A. Komenského Brandýs n/Orlicí

04. 12. 2017
   

Adventní koncert Hlásku – KD Příchovice, 17:00 h

05. 12. 2017
   

Třídní přehrávka pí uč. Klailová, p. uč. Rada – sál ZUŠ, 16:30 h

09. 12. 2017
   

Vystoupení žáků ZUŠ – Den pro dětskou knihu - Knihovna Přeštice, 13:00 h

10. 12. 2017
   

Adventní koncert – Pěvecký ansámblový sbor ZUŠ Přeštice, žáci ZUŠ – kostel Vícov, 16:00 h

11. 12. 2017
   

Vánoční koncert – sál ZUŠ, 17:00 h

13. 12. 2017
   

Zpívání s Českým rozhlasem (MINIHLÁSEK, HLÁSEK), 17:00 h

18. 12. 2017
   

Třídní přehrávka pí uč. Živná – sál ZUŠ, 17:00 h

19. 12. 2017
   

Třídní přehrávka p. uč. Šmat – sál ZUŠ, 17:00 h

22. 12. 2017
   

Vánoční koncert – kostel Dolní Lukavice

leden 2018
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Namaluj svého anděla – Salesiánské středisko Teplice

leden 2018
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Tříkrálové pomáhání – farní charita Vlašim

leden 2018
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „ Zahrádka pro všechny generace“ – Český zahrádkářský svaz Praha

leden 2018
   

Výtvarný obor – soutěž na téma „Zelený svet“ – Slovenská agentura životního prostředí – Banská Bystrica

leden 2018
   

Výtvarný obor – soutěž pro Konto bariéry – SVČ Brno

09. 01. 2018
   

Školní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu, Karlovarský skřivánek, 16:00 h

12. 01. 2018
   

Třídní přehrávka p. uč. Štengl – zkušebna č. 18, 15:00 h

15. 01. 2018
   

Třídní přehrávka pí uč. Bouřilová – sál ZUŠ, 16:00 h

15. 01. 2018
   

Třídní přehrávka pí uč. Hofmanová – sál ZUŠ, 17:00 h

16. 01. 2018
   

Školní kolo soutěže ZUŠ – dechové a bicí nástroje, 16:00 h

17. 01. 2018
   

Taneční obor – Den otevřených dveří – sál ZUŠ, 15:00 a 16:30 h

18. 01. 2018
   

Taneční obor – Den otevřených dveří – sál ZUŠ, 15:45 a 17:15 h

22. 01. 2018
   

Třídní přehrávka p. uč. Hasnedl, p. uč. Zimmel – sál ZUŠ, 17:00 h

23. 01. 2018
   

Třídní přehrávka p. uč. Ott – sál ZUŠ, 17:00 h

06. 02. 2018
   

Třídní přehrávka p. uč. Šimůnek – sál ZUŠ, 17:00 h

13. 02. 2018
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje – ZUŠ Dobřany, 9:00 h

15. 02. 2018
   

Krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek – Plzeň

16. 02. 2018
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ – sólový a komorní zpěv – ZUŠ Přeštice, 9:00 h

03. 03. 2018
   

Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru - Plzeň

03. 03. 2018 - 04. 03. 2018
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ – hra na dechové žesťové nástroje – Plzeň

10. 03. 2018 - 11. 03. 2018
   

Soustředění mažoretek – ZŠ Přeštice

15. 03. 2018
   

Taneční obor – Vítání jara – KKC Přeštice, 17:00 h

17. 03. 2018
   

Soutěž Plzeňský akordeon - Plzeň, 8:00 h

17. 03. 2018 - 18. 03. 2018
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ – Sólový zpěv

24. 03. 2018
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ – Hra na příčnou flétnu – Plzeň

25. 03. 2018
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ – Hra na saxofon – Plzeň

25. 03. 2018
   

Taneční obor – Kvalifikace MČR v Mažoretkovém sportu – Nýrsko

26. 03. 2018
   

Celostátní kolo Karlovarský skřivánek - K. Vary

27. 03. 2018
   

Výtvarný obor – soutěž na téma “Zelený svet 2018“ – Slovenská agentura životného prostredia Banská Bystrica

27. 03. 2018
   

Výtvarný obor – Vič Mini Art Exhibition – Ljubljana (Slovinsko)

28. 03. 2018
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – ZŠ Horšice, 8:00 a 10:00 h

03. 04. 2018
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ – hra na bicí nástroje – Domažlice

duben 2018 - červen 2018
   

Výtvarný obor CESTA 2018 – Přehlídka VO plzeň. kraje - Klenová

10. 04. 2018
   

Výtvarný obor – Jak se dělá hrneček – exkurze pro MŠ Přeštice, 10:00 h

14. 04. 2018
   

Vystoupení žáků ZUŠ pro seniory – ZŠ Přeštice, 14:00 h

15. 04. 2018
   

Koncert vítězů krajského kola – dech. nástroje – Dům hudby Plzeň, 15:00 h

20. 04. 2018
   

Taneční obor – vystoupení žáků na Akademii Sokola Přeštice, 18:00 h

26. 04. 2018
   

Vystoupení TO – Setkání seniorů – Snopoušovy, 18.00 h

27. 04. 2018 - 29. 04. 2018
   

Celostátní kolo soutěže ZUŠ - sólový zpěv - Turnov

02. 05. 2018 - 06. 05. 2018
   

Celostátní kolo soutěže ZUŠ - hra na saxofon - Praha

05. 05. 2018
   

Májové oslavy – Dechový orchestr, mažoretky – náměstí Přeštice, 11:30 h

13. 05. 2018
   

Koncert maminkám – MINIHLÁSEK, HLÁSEK – sokolovna Přeštice, 16:00 h

14. 05. 2018
   

Třídní přehrávka pí uč. Bouřilová – sál ZUŠ, 17:00 h

18. 05. 2018 - 19. 05. 2018
   

Celostátní kolo soutěže ZUŠ - hra na bicí nástr. Holice

20. 05. 2018
   

Koncert Dechového orchestru ZUŠ – Neukirchen (SRN)

21. 05. 2018
   

Třídní přehrávka pí.uč. Hofmanová – sál ZUŠ, 17:00 h

21. 05. 2018
   

Třídní přehrávka pí.uč. Hofmanová – sál ZUŠ, 17:30 h

22. 05. 2018
   

Třídní přehrávka pí.uč. Benešová – sál ZUŠ, 17:00 h

24. 05. 2018
   

KONCERT ZUŠ OPEN – Masarykovo náměstí Přeštice, 15:00 h

25. 05. 2018
   

Noc kostelů – Pěvecký ansámblový sbor – Vícov

25. 05. 2018
   

Noc kostelů – žáci ZUŠ – Skočice

28. 05. 2018
   

Třídní přehrávka pí uč. Hofmanová (akordeon) – sál ZUŠ, 17:00 h

29. 05. 2018
   

Třídní přehrávka pí.uč. Klailová, p.uč. Rada – sál ZUŠ, 16:30 h

02. 06. 2018
   

<p> Švihovské hudební léto – Dechový orchestr ZUŠ - Švihov </p>

04. 06. 2018
   

Třídní přehrávka p.uč. Ott – sál ZUŠ, 17:00 h

04. 06. 2018 - 08. 06. 2018
   

Přijímací talentové a Postupové zkoušky

09. 06. 2018
   

Koncert k výročí režiséra Václava Vorlíčka – HLÁSEK - Státní hrad a zámek Horšovský Týn, 15:00 h

11. 06. 2018
   

Třídní přehrávka p.uč. Šmat – sál ZUŠ, 17:00 h

12. 06. 2018
   

Absolventský koncert – sál ZUŠ, 17:00 h

28. 08. 2018 - 30. 08. 2018
   

Soustředění Hlásku

 

 

© 2005 - 2020 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com