Základní umělecká škola Přeštice

Kalendář - školní rok 2010/2011

září 2010 - červen 2011
   

Stálá expozice výtvarného oboru (Komerční banka Přeštice, Spořitelna Přeštice, Foto Morávek, Lékárna v Husovce)

11. 09. 2010 - 12. 09. 2010
   

Soustředění Dechového orchestru - Žinkovy

18. 09. 2010
   

Příbramská Svatohorská šalmaj - Hlásek ZUŠ Přeštice

18. 09. 2010
   

Vystoupení Bohemia I., II., III. - hasiči Štěnovice

24. 09. 2010 - 25. 09. 2010
   

Vejvodova Zbraslav – dechový orchestr, mažoretky

28. 09. 2010
   

Slavnostní otevření náměstí v Přešticích - DO, mažoretky (15:00 h)

říjen 2010
   

Výtvarný obor - 41. Mezinárodní dětská výtvarná výstava - zaslání prací - Tokio (Japonsko)

říjen 2010
   

Výtvarný obor - soutěž na téma Máme rádi hasiče - GŘ HZS Praha

říjen 2010
   

Výtvarný obor - soutěž na téma Modlitba za domov - MAS Říčansko

říjen 2010
   

Výtvarný obor - soutěž na téma Postavičky z filmů J. Poláka - MFF

02. 10. 2010
   

Slavnost Sokola Valcha - DO, mažoretky, Hlásek

14. 10. 2010
   

Vystoupení na vernisáži - Kvartet bicích - Dům hudby Plzeň

17. 10. 2010
   

Účast žáků ZUŠ Přeštice v symfonickém orchestru žáků ZUŠ PK

19. 10. 2010
   

6. Výroční koncert Hlásku ZUŠ Přeštice - KKC Přeštice (Minihlásek a Hlásek ZUŠ Přeštice)

22. 10. 2010
   

Plzeňské notování – Hlásek ZUŠ Přeštice - Plzeň, 13:00 h

23. 10. 2010
   

Účast žáků ZUŠ Přeštice v symfonickém orchestru žáků ZUŠ PK

24. 10. 2010
   

Koncert symfonického orchestru s účastí žáků ZUŠ Přeštice - KD Klatovy, 19:30 h

29. 10. 2010 - 30. 10. 2010
   

Účast žáků ZUŠ na Big Bandové dílně - Plzeň

30. 10. 2010
   

Koncert Big Bandu s účastí žáků ZUŠ Přeštice - Dům hudby Plzeň

06. 11. 2010
   

Vystoupení mažoretek sólo v DJKT Plzeň - Balet Gala

12. 11. 2010
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro MŠ Přeštice, 10:00 h

13. 11. 2010
   

Vystoupení mažoretek sóla - Havířov

17. 11. 2010
   

Lampionový průvod - DO, Přeštice, 17:00 h

23. 11. 2010
   

16. výroční koncert Dechového orchestru ZUŠ Přeštice, KKC Přeštice, 18:00 h

25. 11. 2010
   

Vystoupení žáků ZUŠ na vernisáži - Dům historie

27. 11. 2010
   

Vystoupení žáků ZUŠ - knihovna Přeštice

prosinec 2010
   

Výtvarný obor - Celostátní soutěž na téma "Komenský a my", MŠMT

prosinec 2010
   

Výtvarný obor - Celostátní soutěž na téma "Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba" - MŠMT

02. 12. 2010
   

Třídní přehrávka p. uč. Rada, p. uč. Chadt, p. uč. Štengl, 17:00 h

07. 12. 2010
   

Vánoční koncert Minihlásku a Hlásku ZUŠ Přeštice - KKC, 17:00 h

09. 12. 2010
   

Třídní přehrávka pí uč. Parlásková, p. uč. Šmat, 17:00 h

09. 12. 2010
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro MŠ Horšice, 7:30 h

14. 12. 2010
   

Taneční obor - Den otevřených dveří

15. 12. 2010
   

Zpívání u stromečku - nám. Přeštice - Hlásek ZUŠ Přeštice, Kvintet ZUŠ, 16:00 h

16. 12. 2010
   

Vánoční koncert ZUŠ, 17:00 h

17. 12. 2010
   

Mažoretky - Vystoupení Bohemia II., III. - ples Lužany

17. 12. 2010
   

Třídní přehrávka pí uč. Čermáková, 18:00 h

20. 12. 2010
   

Taneční obor - Den otevřených dveří

22. 12. 2010
   

Taneční obor - Den otevřených dveří

leden 2011
   

Výtvarný obor – soutěž na téma Život se zvířaty, IES Brno

06. 01. 2011
   

Třídní přehrávka pí uč. Malinová, 18:00 h

10. 01. 2011
   

Školní kolo soutěže ve zpěvu Karlovarský skřivánek - sál ZUŠ

10. 01. 2011
   

Výtvarný obor - ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice (2. a 3. tř)

10. 01. 2011
   

Výtvarný obor - ukázka výroby keramiky pro ZŠ Přeštice (3. a 4. tř)

13. 01. 2011
   

Třídní přehrávka p. uč. Bečvář, 18:00 h

15. 01. 2011
   

Vystoupení Bohemia - Plzeň Peklo

17. 01. 2011
   

Třídní přehrávka - p. uč. Zimmel, 18:00 h

19. 01. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 2. tř. ZŠ Přeštice

20. 01. 2011
   

Třídní přehrávka pí uč. Hofmanová, p. uč. Hofman, 17:00 h

20. 01. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 4. tř. ZŠ Přeštice

21. 01. 2011
   

Vystoupení Bohemia – ples Čižice, 20:30 h

25. 01. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 2. tř. ZŠ Přeštice, 9:45 h

27. 01. 2011
   

Školní kolo soutěže ZUŠ - klavír, housle, kytara, akordeon - sál ZUŠ

27. 01. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 2. tř. ZŠ Přeštice

09. 02. 2011
   

Krajské kolo soutěže Karlovarský skřivánek - 15. ZŠ Plzeň

10. 02. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 2. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h

11. 02. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 4. tř. ZŠ Přeštice, 11:00 h

21. 02. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 2. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h a 11:00 h

28. 02. 2011
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ - housle, kytara - ZUŠ Přeštice, 9:00 h

28. 02. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h a 11:00 h

01. 03. 2011
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ - klavír - ZUŠ Dobřany

březen 2011
   

Výtvarný obor - soutěž na téma Tady bydlím já - galerie Lidice

02. 03. 2011
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ - akordeon - ZŠ Nepomuk

05. 03. 2011
   

Taneční obor - vystoupení na plese v Lužanech - Bohemia

07. 03. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h a 11:00 h

08. 03. 2011
   

Vítání jara - KKC Přeštice

11. 03. 2011
   

Vystoupení na plese v Libákovicích - Bohemia, 20:00 h

12. 03. 2011
   

Vystoupení na plese v Předenicích - Bohemia, 20:00 h

14. 03. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 5. a 2. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h a 11:00 h

21. 03. 2011
   

Výtvarný obor – ukázka výroby keramiky pro 5. a 2. tř. ZŠ Přeštice, 10:00 h a 11:00 h

23. 03. 2011
   

Celostátní kolo Karlovarský skřivánek – Karlovy Vary

23. 03. 2011
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro MŠ, 10:00 h

26. 03. 2011
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ - akordeony - ZUŠ Plzeň

26. 03. 2011
   

Kvalifikace MČR v MS - sóla - Zábřeh

29. 03. 2011
   

Krajské kolo soutěže DPS - Minihlásek, Rokycany

30. 03. 2011
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro 1. tř. (9:45 a 10:30 h)

01. 04. 2011 - 02. 04. 2011
   

Kvalifikace MČR v MS - sóloformace - Jaroměř

duben 2011
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Krabička" KÚ PK

02. 04. 2011
   

Vystoupení pro Charitu Přeštice - ZŠ Na Jordáně, 14:00 h

04. 04. 2011 - 06. 04. 2011
   

ZÁJEZD SLOVINSKO – Dech. orchestr, ansámblový soubor

05. 04. 2011
   

Vystoupení na Veřejném fóru - KKC Přeštice

06. 04. 2011
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro 4. tř. (10:00 a 11:00 h)

12. 04. 2011
   

Vystoupení kytarového a pěveckého oddělení - Plzeň, 19:00 h

12. 04. 2011
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro 1. tř., 9:45 a 10:45 h

16. 04. 2011
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ - kytara - ZUŠ Plzeň

26. 04. 2011 - 29. 04. 2011
   

Taneční obor - soustředění, Žinkovy

27. 04. 2011
   

Koncert DPS Hlásek a Jiřičky – Plzeň, 34. ZŠ Gerská, 16:00 h

28. 04. 2011
   

Koncert žáků ZUŠ v Pečovatelském domě v Přešticích

28. 04. 2011
   

Třídní přehrávka p. uč. Rada, p. uč. Chadt, 17:00 h

30. 04. 2011
   

Koncert Dech. orchestru - Český Krumlov

01. 05. 2011
   

Dechový orchestr, mažoretky - náměstí Přeštice (14:00 h)

květen 2011
   

Výtvarný obor - soutěž na téma "Svět stromů, svět života" - EVIC PM

03. 05. 2011
   

Výtvarný obor - ukázky výroby keramiky pro 1. tř.

05. 05. 2011
   

Třídní přehrávka - pí uč. Mikulková, 17:30 h

07. 05. 2011
   

Mažoretky - Kvalifikace MČR v MS - skupiny Vimperk

08. 05. 2011
   

Mažoretky - semifinále MČR v MS baton - Stochov

10. 05. 2011
   

Koncert maminkám – KKC Přeštice (Minihlásek a Hlásek ZUŠ Přeštice, 17:00 h)

12. 05. 2011
   

Třídní přehrávka pí uč. Parlásková, p. uč. Šmat, 17:00 h

14. 05. 2011
   

Vystoupení Bohemia I., II. - Přeštice, 90 let fotbalu v Přešticích, 14:15 h

15. 05. 2011
   

Vystoupení Bohemia I., II. - Přeštice, 90 let fotbalu v Přešticích, 12:15 h

19. 05. 2011
   

Třídní přehrávka pí uč. Hofmanová, 17:00 h

21. 05. 2011
   

Koncert Dechového orchestru - zámek Nebílovy, 14:00 h

22. 05. 2011
   

Koncert ZUŠ Plzeň-jih - žáci ZUŠ Přeštice, 10:30 h

24. 05. 2011 - 28. 05. 2011
   

Mažoretky - vystoupení Bohemia v rámci MS ve floorballe - Plzeň

26. 05. 2011
   

Absolventský koncert ZUŠ, 17:00 h

27. 05. 2011
   

Třídní přehrávka pí uč. Čermáková, 18:00 h

30. 05. 2011 - 03. 06. 2011
   

Postupové zkoušky ZUŠ

01. 06. 2011
   

Přehlídka tanečních tříd PK - KKC Přeštice, 16:00 h

02. 06. 2011
   

Třídní přehrávka p. uč. Bečvář, 18:00 h

03. 06. 2011 - 05. 06. 2011
   

Finále MČR v Mažoret. sportu - sóla, sóloformace - Valtice

11. 06. 2011
   

Koncert v Lidicích - Hlásek ZUŠ Přeštice

12. 06. 2011
   

Finále MČR v Mažoret. sportu - mix, show - Hustopeče

13. 06. 2011
   

Koncert Dechového orchestru - Plzeň Kopeckého sady, 16:00 h

18. 06. 2011
   

Finále MČR v Mažoret. sportu - pom-pom - Vyškov

18. 06. 2011
   

Koncert v Bukovanech - Hlásek ZUŠ Přeštice

23. 06. 2011
   

Třídní přehrávka pí uč. Malinová, 18:30 h

25. 06. 2011
   

Finále MČR v Mažoret. sportu - baton - Jaroměř

21. 08. 2011 - 29. 08. 2011
   

Mistrovství Evropy v Mažoret. sportu - Poreč (Chorvatsko)

28. 08. 2011 - 30. 08. 2011
   

Soustředění Hlásku ZUŠ Přeštice, RS Kožlany Ve mlejně

 

 

© 2005 - 2020 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com