Základní umělecká škola Přeštice

Kalendář - školní rok 2008/2009

září 2008
   

Výtvarný obor – Celostátní soutěž na téma: "Na křídlech fantazie" – SOŠ Horní Bříza

září 2008
   

Výtvarný obor – Celostátní soutěž na téma: "Plnou parou vpřed, aneb ČR předsedá EU" – Eurocentrum Plzeň

září 2008 - červen 2009
   

Stálá expozice výtvarného oboru (Komerční banka Přeštice, Spořitelna Přeštice, Foto Morávek, Lékárna v Husovce, řeznictví U Šlédrů)

13. 09. 2008 - 14. 09. 2008
   

Soustředění Dechového orchestru - Žinkovy

20. 09. 2008
   

Příbramská Svatohorská šalmaj - HLÁSEK ZUŠ Přeštice

26. 09. 2008 - 27. 09. 2008
   

Vejvodova Zbraslav 2008 - Mezinárodní soutěžní přehlídka dechových orchestrů - Dechový orchestr ZUŠ

27. 09. 2008
   

Mažoretky - Bohemia 1. - Zelnobraní – České Budějovice

27. 09. 2008
   

Mažoretky - Bohemia 1. – Ples sdružení neslyšících – Plzeň

říjen 2008
   

Výtvarný obor – soutěž "Svět kolem nás" A kluby ČR Brno

21. 10. 2008
   

4. výroční koncert Hlásku ZUŠ Přeštice – KZ Přeštice, 17:00 h

24. 10. 2008
   

Třídní přehrávka p. uč. Loudové – sál ZUŠ

28. 10. 2008
   

Kvintent ZUŠ - vystoupení u Lípy svobody, 10:00 h

07. 11. 2008
   

Mažoretky Bohemia I., II., III., sóla – vystoupení Přeštice

17. 11. 2008
   

Lampionový průvod - Dechový orchestr, 17:00 h

17. 11. 2008
   

Mažoretky Bohemia 1. - Taneční kurz – KZ Přeštice

25. 11. 2008
   

14. výroční koncert - Dechový orchestr, 18:00 h

25. 11. 2008
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro MŠ Horšice 8:00 h

26. 11. 2008
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro MŠ Přeštice Dukel., 8:00 h

30. 11. 2008
   

Adventní koncert - Hlásek ZUŠ Přeštice - kostel Vícov, 16:00 h

01. 12. 2008
   

Třídní přehrávka p. uč. Jungmannové – 16:00 h

04. 12. 2008
   

Třídní přehrávka p. uč. Kovandy a Rady – 17:00 h

10. 12. 2008
   

Zpívání u Vánočního stromečku - Hlásek ZUŠ Přeštice, 16:00 h

11. 12. 2008
   

Vánoční koncert ZUŠ – sál školy, 17:00 h (vystoupí žáci hudebního oboru a Minihlásek)

12. 12. 2008
   

Třídní přehrávka p. uč. Čermákové – 18:00 h

12. 12. 2008
   

Vánoční koncert Hlásku ZUŠ Přeštice – zámek Lužany, 18:00 h

15. 12. 2008 - 17. 12. 2008
   

Taneční obor – Den otevřených dveří

18. 12. 2008
   

Vánoční koncert Hlásku ZUŠ Přeštice – Bor u Tachova, 17:00 h

19. 12. 2008
   

Třídní přehrávka p. uč. Jírovcové – 15:30 h

08. 01. 2009
   

Školní kolo soutěže ZUŠ – zpěv, bicí nástr., Karlovarský skřivánek – 17:00 h

09. 01. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Chadta a Štengla – 16:00 h

09. 01. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Parláskové, Hofmana a Šmata – 17:00 h

12. 01. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Zimmela – 18:00 h

15. 01. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Bečváře – 17:00 h

22. 01. 2009
   

Školní kolo soutěže ZUŠ dechové nástroje – 17:00 h

23. 01. 2009
   

Ples Nezvěstice - vystoupení mažoretek - sóla 2, 3

23. 01. 2009
   

Ples Stod - vystoupení mažoretek Bohemia 1

31. 01. 2009
   

Ples Vřeskovice - vystoupení mažoretek

02. 02. 2009
   

Přehlídka tanečního oboru - ZUŠ Rokycany

06. 02. 2009
   

Ples Holýšov - vystoupení mažoretek Bohemia 1

06. 02. 2009
   

Ples Jarov - vystoupení mažoretek - sóla 2, 3

06. 02. 2009
   

Ples Plzeň - vystoupení mažoretek Bohemia 1

11. 02. 2009
   

Karlovarský skřivánek – krajské kolo Plzeň – 10:00 h

16. 02. 2009
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ – sólový a komorní zpěv – Přeštice – 9:00 h

18. 02. 2009
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ – dech. dřev. nástroje - Dobřany – 9:00 h

20. 02. 2009
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ – žesť. dech. nástr., bicí nástr. - Blovice – 9:00 h

20. 02. 2009
   

Ples Dobřany - vystoupení mažoretek

21. 02. 2009
   

Ples Chlum - vystoupení mažoretek

21. 02. 2009
   

Ples Oplot - vystoupení mažoretek

28. 02. 2009
   

Ples Přeštice - vystoupení mažoretek Bohemia 1, 2, 3

03. 03. 2009
   

Krajské kolo soutěžní přehlídky DPS Rokycany - Hlásek ZUŠ Přeštice (celý den)

04. 03. 2009
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro MŠ Dukelská

05. 03. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Chadta – 16:30 h

06. 03. 2009
   

Ples Libákovice - vystoupení mažoretek

07. 03. 2009
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ - dechové žesťové nástroje, bicí nástroje - Plzeň

16. 03. 2009
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro 1. tř. ZŠ

17. 03. 2009
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro 1. tř. ZŠ

19. 03. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Loudové – 16:30 h

20. 03. 2009
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky – pro MŠ Gagarinova

20. 03. 2009 - 22. 03. 2009
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ - dechové dřevěné nástroje - Plzeň

21. 03. 2009
   

Ples Plzeň - vystoupení mažoretek

25. 03. 2009
   

Vítání jara – taneční obor, mažoretky – KZ Přeštice

27. 03. 2009
   

Ples Chotíkov - vystoupení mažoretek

28. 03. 2009
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ – sól. a komor. zpěv - Plzeň – 9:00 h

28. 03. 2009
   

Ples Plzeň - vystoupení mažoretek

28. 03. 2009
   

Plzeňský akordeon - soutěž akordeonistů - Plzeň

04. 04. 2009
   

Vystoupení pro seniory – ZŠ Na Jordáně – žáci HO ZUŠ Přeštice

14. 04. 2009
   

Vystoupení mažoretek - Přeštice

18. 04. 2009
   

Vystoupení žáků ZUŠ pro Charitu Přeštice

19. 04. 2009 - 25. 04. 2009
   

Soustředění TO – Žinkovy

20. 04. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Jungmannové – 16:00 h

22. 04. 2009
   

Vystoupení mažoretek pro delegaci ze Slovinska

23. 04. 2009
   

Koncert houslových nadějí - Muzeum Plzeň

23. 04. 2009
   

Koncert kytaristů - Muzeum Plzeň - 17:00 h

23. 04. 2009
   

Koncert kytaristů – Muzeum Plzeň - 17:00 h

28. 04. 2009
   

Vystoupení TO – akce MÚ Přeštice – KZ Přeštice

01. 05. 2009
   

Dechový orchestr, mažoretky – náměstí Přeštice

07. 05. 2009 - 08. 05. 2009
   

Mažoretky, kvalifikace na MČR - Stochov

09. 05. 2009
   

Mažoretky, kvalifikace na MČR - Vimperk

11. 05. 2009 - 15. 05. 2009
   

Výstava výtvarného oboru - malý sál KZ

14. 05. 2009
   

Koncert maminkám - KZ Přeštice, 17:00 h

15. 05. 2009
   

Mažoretky, kvalifikace a finále MČR - Valtice

15. 05. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Jírovcové – 16:00 h

16. 05. 2009
   

Soutěž Konzervatoře - pěvecké odd. ZUŠ - Muzeum Plzeň

21. 05. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Štengla – 17:00 h

23. 05. 2009
   

Plzenecké housličky - Soutěž houslistů - Starý Plzenec

29. 05. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Parláskové a p. uč. Šmata – 16:00 h

30. 05. 2009
   

Semifinále MČR mažoretek – baton - Písek

01. 06. 2009 - 05. 06. 2009
   

Postupové zkoušky ZUŠ

04. 06. 2009
   

Absolventský koncert – sál ZUŠ, 17:00 h

05. 06. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Čermákové – 18:00 h

05. 06. 2009 - 06. 06. 2009
   

Zájezd Dechového orchestru a mažoretek - Vimperk

06. 06. 2009 - 07. 06. 2009
   

Semifinále MČR mažoretek POM POM - Přeštice

08. 06. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Zimmela – 18:00 h

11. 06. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Rady a Kovandy – 17:00 h

12. 06. 2009 - 13. 06. 2009
   

Finále MČR mažoretek – baton - Hronov

13. 06. 2009
   

Vystoupení HLÁSKU v Dětské léčebně Bukovany

15. 06. 2009
   

Vystoupení Dech. orchestru před Konzervatoří Plzeň - 16:00 h

16. 06. 2009
   

Vystoupení mažoretek – Den tisku – Přeštice

18. 06. 2009
   

Třídní přehrávka p. uč. Bečváře – 17:00 h

19. 06. 2009 - 21. 06. 2009
   

Finále MČR mažoretek - pom-pom - Vyškov

20. 06. 2009 - 21. 06. 2009
   

Natáčení 2. CD - Hlásek, Minihlásek

27. 08. 2009 - 30. 08. 2009
   

Soustředění HLÁSKU ZUŠ Přeštice, Zelený Háj u Merklína

 

 

© 2005 - 2020 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com