Základní umělecká škola Přeštice

Kalendář - školní rok 2007/2008

30. 08. 2007 - 02. 09. 2007
   

Soustředění Kaisrův Dvůr – Hlásek ZUŠ Přeštice

08. 09. 2007
   

Vystoupení Dechového orchestru a mažoretek ZUŠ - Výročí Dobrovolného sboru hasičů Přeštice - náměstí Přeštice 13:00 h

14. 09. 2007
   

MČR Hasiči - vystoupení Bohemia mažoretky

15. 09. 2007 - 16. 09. 2007
   

Soustředění Dechového orchestru - Hojsova Stráž

19. 09. 2007
   

Koncert k otevření zahrady Speciální školy Radost Merklín - Hlásek

21. 09. 2007 - 22. 09. 2007
   

Vejvodova Zbraslav 2007– Mezinárodní soutěžní přehlídka dechových orchestrů - Dechový orchestr ZUŠ

22. 09. 2007
   

Příbramská Svatohorská šalmaj - folkové skupiny, zpěváci, GINEVRA, Hlásek ZUŠ Přeštice - Svatá Hora u Příbrami

22. 09. 2007
   

Vystoupení Bohemia I. na Mažoretkové show na Zbraslavi

22. 09. 2007
   

Vystoupení pedagogů v Nittenau (SRN)

29. 09. 2007
   

Vystoupení Bohemia I. – České Budějovice (v rámci Země živitelka)

říjen 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Ahoj z prázdnin" DDM Šumná

říjen 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Svět kolem nás" A Kluby ČR Brno

12. 10. 2007 - 14. 10. 2007
   

MČR v Mažoretkovém sportu - sóla - Havířov

23. 10. 2007
   

3. výroční koncert Hlásku, host JAROSLAV UHLÍŘ – KZ Přeštice, 17:00 h

28. 10. 2007
   

Svátek ČR - Dechový orchestr

17. 11. 2007
   

Lampionový průvod - Dechový orchestr (18:00 h)

19. 11. 2007
   

Ukázky výroby keramiky pro ZŠ Měčín 8. tř. (7:30 h)

21. 11. 2007
   

Ukázky výroby keramiky pro ZŠ Měčín 6. tř. (7:30 h)

23. 11. 2007
   

Třídní přehrávka žáků - p. uč. Chadt a Šmat (16:30 h)

27. 11. 2007
   

13. výroční koncert Dechového orchestru (KZ Přeštice, 18:00 h)

28. 11. 2007
   

Ukázky výroby keramiky pro MŠ Měčín (7:30 h)

29. 11. 2007
   

Třídní přehrávka žáků - p. uč. Rada a Kovanda (17:00 h)

29. 11. 2007
   

Ukázky výroby keramiky pro ZŠ Měčín 7. tř. (7:30 h)

30. 11. 2007
   

Vystoupení mažoretek pro Elastoform Přeštice

prosinec 2007
   

Výtvarný obor - soutěž "Nejkrásnější Vánoce" - MF Dnes

02. 12. 2007
   

Koncert ke znovuotevření kostela na Vícově – Hlásek ZUŠ Přeštice, 15:00 h

06. 12. 2007
   

Adventní koncert Hlásek ZUŠ Přeštice (kostel Řenče, 17:00 h)

12. 12. 2007
   

Vánoční zpívání koled - Hlásek ZUŠ Přeštice, Dechový kvintet ZUŠ, sbory ZŠ, Carmina. Náměstí Přeštice, 16:00 h

13. 12. 2007
   

Vánoční koncert ZUŠ Přeštice – sál školy, 17:00 h

14. 12. 2007
   

Třídní přehrávka žáků - p. uč. Čermáková (18:00 h)

16. 12. 2007
   

Vánoční koncert - GINEVRA, Hlásek ZUŠ Přeštice - Divadlo Příbram, 19:00 h

17. 12. 2007 - 19. 12. 2007
   

Dny otevřených dveří - taneční obor

18. 12. 2007
   

Vánoční koncert - Hlásek ZUŠ Přeštice, GINEVRA - KZ Přeštice, 17:00 h

20. 12. 2007
   

Vánoční koncert - GINEVRA, Hlásek ZUŠ Přeštice - Divadlo Příbram, 19:00 h

21. 12. 2007
   

Vánoční koncert - GINEVRA, Hlásek ZUŠ Přeštice - Divadlo Příbram, 19:00 h

10. 01. 2008
   

Školní kolo soutěže ve zpěvu "Karlovarský skřivánek" (14:00 h)

10. 01. 2008
   

Třídní přehrávka žáků - p. uč. Benešová, p. uč. Štengl (16:00 h)

11. 01. 2008
   

Třídní přehrávka žáků - p. uč. Parlásková, p. uč. Hofman, p. uč. Šmat (16:30 h)

12. 01. 2008
   

Vystoupení mažoretek - sóla - zámek Osvračín (20:00 h)

17. 01. 2008
   

Třídní přehrávka žáků - p. uč. Jírovcová, Jungmannová (15:30 h)

18. 01. 2008
   

Vystoupení mažoretek - Bohemia I. - ples ASAVET Biřkov - Vřeskovice (20:00 h)

18. 01. 2008
   

Vystoupení mažoretek - sóla - Myslivecký ples, Přeštice (20:00 h)

19. 01. 2008
   

Vystoupení mažoretek - sóla - Sportovní ples, Chlum u Blovic (20:00 h)

24. 01. 2008
   

Školní kolo soutěže ZUŠ - klavír, housle, akordeon

25. 01. 2008
   

Ukázky výroby keramiky pro MŠ Přeštice (10:00 h)

26. 01. 2008
   

Vystoupení mažoretek - sóla - Dětský ples, Řenče (13:30 h)

26. 01. 2008
   

Vystoupení mažoretek - sóla - Hasičský ples, Vřeskovice (20:00 h)

28. 01. 2008
   

Třídní přehrávka žáků - p. uč. Zimmel (17:00 h)

06. 02. 2008
   

Krajské kolo pěvecké soutěže "Karlovarský skřivánek" - Plzeň, od 10:00 h

08. 02. 2008
   

Vystoupení mažoretek – sóla – Ples Strany Nezávislých – Dobřany

09. 02. 2008
   

Vystoupení mažoretek – sóla – Dětský ples – Horní Lukavice

09. 02. 2008
   

Vystoupení mažoretek – sóla – Hasičský ples – Seč

15. 02. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky pro MŠ Přeštice

16. 02. 2008
   

Vystoupení mažoretek – sóla – Dětský ples – Švihov

16. 02. 2008
   

Vystoupení mažoretek – sóla – Hasičský ples – Dnešice

17. 02. 2008
   

Vystoupení mažoretek – sóla – Dětský ples Horšice

20. 02. 2008
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon - Nepomuk (odpoledne)

22. 02. 2008
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír - Dobřany (od 9:00 h)

23. 02. 2008
   

Vystoupení mažoretek – Dětský ples - Kbel

23. 02. 2008
   

Vystoupení mažoretek – Hasičský ples – Přeštice

28. 02. 2008
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle a kytaru - Přeštice (od 9:00 h)

březen 2008
   

Výtvarný obor - soutěž Biefinále Fantazie 2008 - Galerie Martin

březen 2008
   

Výtvarný obor - soutěž Velvyslanectví Slovinska v ČR

03. 03. 2008
   

Návštěva žáků VO v ateliéru K. Štíchy (8:00 h)

07. 03. 2008
   

Setkání s koledníky - vystoupení sólistů ZUŠ – Hotel SPORT (15:30 h)

07. 03. 2008
   

Vystoupení mažoretek - Ples Libákovice (20:00 h)

15. 03. 2008
   

Vystoupení mažoretek - Ples Letiny (20:00 h)

15. 03. 2008
   

Vystoupení mažoretek - Ples Soběkury (14:00 h)

18. 03. 2008
   

Vítání jara - přehlídka Tanečního oboru - KZ Přeštice

19. 03. 2008
   

Krajské kolo soutěže DPS - Hlásek ZUŠ Přeštice - Rokycany

20. 03. 2008
   

Výtvarný obor - ukázka výroby keramiky pro MŠ

21. 03. 2008
   

Vystoupení mažoretek - Ples Plzeň (20:00 h)

22. 03. 2008
   

Vystoupení mažoretek - Ples Předenice (14:00 h)

23. 03. 2008
   

Velikonoční koncert v kapli v Borovech – Hlásek ZUŠ Přeštice (15:00 h)

25. 03. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 2. tř. ZŠ (10:00 h)

25. 03. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 2. tř. ZŠ (11:00 h)

27. 03. 2008
   

Vystoupení mažoretek - Sulkov - Vystoupení pro důchodce

27. 03. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 2. tř. ZŠ (10:00 h)

27. 03. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 2. tř. ZŠ (11:00 h)

28. 03. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 3. tř. ZŠ (11:00 h)

29. 03. 2008
   

Vystoupení mažoretek - ples Přeštice (14:00 h)

01. 04. 2008
   

Výtvarný obor - ukázka výroby keramiky pro MŠ (9:45 h)

02. 04. 2008
   

Vystoupení žáků HO - Praha (19:30 h)

03. 04. 2008
   

Třídní přehrávka p. uč. Jírovcové - ZUŠ Přeštice, 15:30 h

05. 04. 2008
   

Vernisáž a výstava CESTA 2008 - Výtvarný obor, Klenová

08. 04. 2008
   

Vystoupení žáků HO - Akce města Přeštice - sál KZ (16:00 h)

10. 04. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 3. tř. ZŠ (11:30 h)

14. 04. 2008 - 16. 04. 2008
   

Zájezd do Slovinska - Hlásek ZUŠ Přeštice

15. 04. 2008
   

Třídní přehrávka p. uč. Jungmannové, p. uč. Štengla, 16:00 h

15. 04. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 3. tř. ZŠ (10:00 h)

18. 04. 2008
   

Vystoupení Bohemia I. - POM-POM (TJ Lokomotiva Plzeň, 14:30 h)

18. 04. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky, 3. tř. ZŠ (10:00 h)

19. 04. 2008
   

Vystoupení žáků HO pro seniory - Přeštice

20. 04. 2008 - 27. 04. 2008
   

Soustředění mažoretek, Žinkovy

24. 04. 2008
   

Vystoupení žáků HO pro seniory - Plzeň

26. 04. 2008
   

Vystoupení všech skupin mažoretek, Žinkovy (14:30 h)

28. 04. 2008
   

Vystoupení žáků HO pro seniory - Plzeň

29. 04. 2008
   

Výtvarný obor, ukázka výroby keramiky pro ZŠ Měčín, 9. tř. (07:30 h)

30. 04. 2008
   

Koncert Dechového orchestru v Českém Krumlově

01. 05. 2008
   

Vystoupení Dechového orchestru a mažoretek - náměstí Přeštice (14:00 h)

08. 05. 2008
   

Kvalifikace MČR v mažoretkovém sportu - Stochov

12. 05. 2008 - 16. 05. 2008
   

Výstava Výtvarného oboru – Malý sál KZ Přeštice

14. 05. 2008
   

Koncert maminkám (s Minihláskem) - KZ Přeštice, 17:00 h

16. 05. 2008 - 17. 05. 2008
   

Semifinále MČR skupiny baton - Rtyně v Podkrkonoší

18. 05. 2008
   

Koncert na zámku v Příchovicích - Hlásek ZUŠ Přeštice

20. 05. 2008 - 26. 05. 2008
   

Evropské Grand Prix - Mažoretky - Opatija - Chorvatsko

21. 05. 2008
   

Třídní přehrávka tříd p. uč. Parláskové, p. uč. Hofmana, p. uč. Šmata, 16:30 h

22. 05. 2008
   

Koncert Hlásku ZUŠ Přeštice - Synagoga Plzeň (17:00 h)

23. 05. 2008
   

Třídní přehrávka třídy p. uč. Chadta, 16:30 h

24. 05. 2008
   

Vystoupení Dechového orchestru při SBOROVÝCH DNECH

29. 05. 2008
   

Absolventský koncert - sál školy, 17:00 h

30. 05. 2008
   

Třídní přehrávka třídy p. uč. Bečváře, 17:00 h

30. 05. 2008
   

Třídní přehrávka třídy p. uč. Čermákové, 18:00 h

31. 05. 2008
   

Vystoupení Bohemia I. - POM-POM - Soběkury

02. 06. 2008
   

Třídní přehrávka třídy p. uč. Zimmela, 17:30 h

02. 06. 2008 - 06. 06. 2008
   

Závěrečné postupové zkoušky - ZUŠ Přeštice (od 13:00 h)

05. 06. 2008
   

Koncert ZUŠ Plzeň-jih, Masné krámy Plzeň, 16:30 h

07. 06. 2008
   

Švihovské hudební léto - Dech. orchestr, mažoretky, 10:00 h

07. 06. 2008 - 08. 06. 2008
   

Finále MČR v mažoretkovém sportu - solo pom pom - Písek

13. 06. 2008 - 15. 06. 2008
   

KMOCHŮV KOLÍN – Dechový orchestr, mažoretky

19. 06. 2008
   

Den hudby - sólisté ZUŠ, klubovna OÚ Dolní Lukavice, 17:00 h

19. 06. 2008 - 22. 06. 2008
   

Finále MČR v mažoretkovém sportu - skupiny pom pom - Vyškov

25. 06. 2008
   

Vystoupení žáků HO pro seniory - Plzeň

28. 06. 2008
   

Výročí Hasičského sboru v Oplotě – Dechový orchestr, mažoretky, 13:00 h

27. 08. 2008 - 30. 08. 2008
   

Soustředění Hlásku ZUŠ Přeštice

 

 

© 2005 - 2020 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com