Základní umělecká škola Přeštice

Kalendář - školní rok 2005/2006

září 2005
   

Výtvarný obor – soutěž Ahoj z prázdnin (Šumná)

září 2005
   

Výtvarný obor – soutěž Filmová pastelka (Dobřany MFF)

09. 09. 2005 - 11. 09. 2005
   

Soustředění pěveckého sboru Hlásek – Kaisrův Dvůr

17. 09. 2005
   

Vystoupení mažoretek – Plzeň Doubravka (Bohemia I., II.)

23. 09. 2005 - 24. 09. 2005
   

Vejvodova Zbraslav – Dechový orchestr, Bohemia II.

říjen 2005
   

Výtvarný obor – soutěž Za humny města (Ministerstvo zemědělství)

30. 10. 2005
   

MFF Filmák 2005 – Dobřany - Dechový kvintet

01. 11. 2005
   

MFF Filmák 2005 – Přeštice – Dechový kvintet

08. 11. 2005
   

Koncert k 1. výročí – Dětský sbor HLÁSEK - KZ Přeštice

16. 11. 2005
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 3. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

24. 11. 2005
   

Vernisáž a následná výstava p. uč. Jany Boškové "Barvou, hlínou, rukama" - Dům historie Přeštice

28. 11. 2005
   

Výtvarný obor – ukázky modelování pro 4. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

29. 11. 2005
   

Koncert k 11. výročí – Dechový orchestr – KZ Přeštice

prosinec 2005
   

Výtvarný obor – soutěž Komenský a my (Pedagogické muzeum J. A. Komenského Praha)

prosinec 2005
   

Výtvarný obor – soutěž Mistr Jan Hus (YMCA Ústí nad Labem)

prosinec 2005
   

Výtvarný obor – výstava prací – výkladní skříně CK Úlovec, Foto Morávek, lékárna "V Husovce", EGO stříbro Přeštice

02. 12. 2005
   

Vystoupení mažoretek pro Elastoform Bohemia Přeštice

12. 12. 2005
   

Veřejná třídní přehrávka – p. uč. Parlásková a p. uč. Mojžíšová

13. 12. 2005
   

Veřejná třídní přehrávka – p. uč. Rada

14. 12. 2005
   

Vánoční zpívání – náměstí Přeštice – Dětský sbor Hlásek, Dechový kvintet

14. 12. 2005
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 4. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

15. 12. 2005
   

Vánoční koncert ZUŠ Přeštice – sál ZUŠ

16. 12. 2005
   

Vystoupení mažoretek pro Městský úřad Přeštice

19. 12. 2005
   

Vánoční koncert – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, Dechový kvintet ZUŠ (poté J. J. Ryba – Česká mše vánoční – Carmina, orchestr a sólisté)

20. 12. 2005
   

Taneční obor – Den otevřených dveří pro rodiče žáků

21. 12. 2005
   

Veřejná třídní přehrávka – p. uč. Čermáková

10. 01. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

12. 01. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka – p. uč. Hofmanová a p. uč. Hofman

13. 01. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka – p. uč. Chadt

17. 01. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

19. 01. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka – p. uč. Trojanová, p. uč. Kubal, p. uč. Štengl, p. uč. Davídek

19. 01. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

20. 01. 2006
   

Školní kolo soutěže ZUŠ – sól. a komor. zpěv, dřevěné a žesťové dechové nástroje, bicí nástroje

20. 01. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro 5. tř. ZŠ (doplnění výuky VV)

10. 02. 2006
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sól. a komor. zpěvu - Přeštice

13. 02. 2006
   

Oblastní kolo přehlídky tanečního oboru – Domažlice

14. 02. 2006
   

Koncert z českých soudob. skladatelů – dech. odd. – Plzeň Muzeum

14. 02. 2006
   

Krajské kolo Karlovarský skřivánek ve zpěvu – Plzeň

15. 02. 2006
   

Krajské kolo Karlovarský skřivánek ve zpěvu – Plzeň

15. 02. 2006
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ dech. dřevěné nástroje – Dobřany

18. 02. 2006
   

Okresní kolo soutěže ZUŠ – žestě a bicí nástroje - Blovice

březen 2006
   

Omalovánky děti dětem (se Spolkem pro záchranu historických památek Přešticka)

březen 2006
   

Výtvarný obor – soutěž (ZUŠ Karla Steinera Plzeň)

březen 2006
   

Výtvarný obor – soutěž Požární ochrana očima dětí (OSH Plzeň jih)

březen 2006
   

Výtvarný obor – soutěž Žijeme všichni na jedné zemi (Odbor pro vnější vztahy ÚÚR CČSH Praha)

03. 03. 2006
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu – Plzeň

04. 03. 2006
   

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje a na bicí nástroje - Plzeň

07. 03. 2006
   

Vítání jara – vystoupení tanečního oddělení – KZ Přeštice

24. 03. 2006 - 25. 03. 2006
   

Young Prague – Dechový orchestr – soutěž dech. orchestrů – Praha

duben 2006
   

Výtvarný obor – "Propagujte školu" (Dětská tisková agentura Praha)

duben 2006
   

Výtvarný obor – soutěž Podaná ruka (DDM Kaznějov)

03. 04. 2006
   

Krajské kolo přehlídky tanečního oboru – Tachov

07. 04. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka – p. uč. O. Mojžíšová

22. 04. 2006
   

Vystoupení pro delegaci ze Slovinska (Dech. orchestr, Pěvec. sbor, 3 sólisté, taneční odd. starší žákyně, sólo mažoretka) – sál ZUŠ

27. 04. 2006
   

Koncert houslových nadějí – Plzeň (M. Votava)

27. 04. 2006
   

Výtvarný obor – ukázky výroby keramiky pro ZŠ Měčín

29. 04. 2006
   

Krajské kolo přehlídky tanečního oddělení – Plzeň Alfa

01. 05. 2006
   

10. výročí přeštických mažoretek – Přeštice náměstí

květen 2006
   

Výtvarný obor – soutěž "Barevný svět" – ZŠ Třinec

02. 05. 2006 - 07. 05. 2006
   

Soustředění mažoretek – zámek Nečtiny

03. 05. 2006 - 04. 05. 2006
   

Dny otevřených dveří ZUŠ Přeštice

03. 05. 2006 - 06. 05. 2006
   

Výstava výtvarného oboru – malý sál KZ Přeštice (v rámci oslav 780 let od založení města Přeštice)

04. 05. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka p. uč. D. Rada, L. Chadt

05. 05. 2006
   

Koncert rodáků – 5 žáků ZUŠ – KZ Přeštice

06. 05. 2006
   

Vystoupení Dechového orchestru a Dětského sboru Hlásek – vnitroblok Přeštice (v rámci oslav města Přeštice)

09. 05. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka p. uč. E. Parlásková

10. 05. 2006
   

Benefiční koncert v Příbrami – Hlásek + GINEVRA

11. 05. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka p. uč. M. Trojanová, V. Štengl

13. 05. 2006
   

Kvalifikace IMA Vimperk

18. 05. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka p. uč. M. Kubal, J. Davídek

20. 05. 2006
   

Dechový orchestr – Nezvěstice

21. 05. 2006
   

Dechový orchestr, mažoretky Bohemia I.

25. 05. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka p. uč. J. Hofmanová, K. Hofman

28. 05. 2006
   

Mistrovství mažoretek Hořice

31. 05. 2006
   

3 výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ – sál ZUŠ

01. 06. 2006
   

Absolventský koncert ZUŠ

červen 2006
   

Výtvarný obor – soutěž "Co Čech, to lidumil" – Česká rada dětí a mládeže - Praha

03. 06. 2006 - 04. 06. 2006
   

Mistrovství mažoretek - Písek

05. 06. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka p. uč. A. Zimmel

06. 06. 2006
   

Koncert ZUŠ Plzeň – jih – Masné krámy Plzeň

09. 06. 2006
   

Veřejná třídní přehrávka p. uč. M. Čermáková

09. 06. 2006 - 10. 06. 2006
   

Natáčení CD – Dětský pěvecký sbor Hlásek – sál ZUŠ

09. 06. 2006 - 11. 06. 2006
   

Finále Mistrovství ČR Přeštice

10. 06. 2006
   

Vystoupení Dechového orchestru při MČR mažoretek

17. 06. 2006 - 18. 06. 2006
   

Mistrovství mažoretek - Hustopeče

19. 06. 2006
   

Vystoupení Dech. orchestru – před Konzervatoří Plzeň

24. 06. 2006
   

Vystoupení mažoretek – Horní Lukavice (rodáci)

22. 07. 2006
   

Vystoupení mažoretek pro Elastoform Přeštice

 

 

© 2005 - 2020 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com