Základní umělecká škola Přeštice

Úřední deska

Podávání informací

Veškeré informace týkající se činnosti Základní umělecké školy Přeštice Vám poskytne ředitel školy pan Miroslav Vacek.

V jeho nepřítomnosti si potřebné informace můžete vyžádat u pana učitele Dušana Rady nebo u ekonomky školy paní Věry Sedláčkové.

Povinně zveřejňované informace

Školní vzdělávací program

Dnem 1. 7. 2012 vstupuje v platnost Školní vzdělávací program (ŠVP) naší školy. Podle tohoto ŠVP (účinnost od 1. 9. 2012) se ve školním roce 2012/2013 začnou vzdělávat žáci, kteří nastoupí do přípravného studia, do studia 1. ročníků I. stupně, 1. ročníků II. stupně a 1. ročníků SPD (Studium pro dospělé) v hudebním, tanečním a výtvarném oboru.

Školní vzdělávací program ZUŠ Přeštice je k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

Dokumenty ke stažení

  • Směrnice o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.
    Stáhnout směrnici

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2018 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020. Rozpočty byly schváleny Radou města Přeštice na jednání dne 4. 12. 2017.

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 – 2021.

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2020 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022. Rozpočty byly schváleny Radou města Přeštice na jednání dne 2. 12. 2019.

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme návrh rozpočtu na r. 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2023.

 

 

© 2005 - 2020 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com