Základní umělecká škola Přeštice

Hlásek ZUŠ Přeštice - kalendář

Co nás čeká

26. 08. 2020 - 28. 08. 2020
   

SOUSTŘEDĚNÍ HLÁSKU – Zelený háj

14. 10. 2020 - 16. 10. 2020
   

KONCERTNÍ ZÁJEZD HLÁSKU DO SLOVINSKA

21. 12. 2020
   

Vánoční koncert MINIHLÁSKU a HLÁSKU. Host koncertu LENTILKY Český Krumlov – sál KD Příchovice

Co již proběhlo

09. 09. 2005 - 11. 09. 2005
   

Soustředění pěveckého sboru Hlásek – Kaisrův Dvůr

08. 11. 2005
   

Koncert k 1. výročí – Dětský sbor HLÁSEK - KZ Přeštice

14. 12. 2005
   

Vánoční zpívání – náměstí Přeštice – Dětský sbor Hlásek, Dechový kvintet

06. 05. 2006
   

Vystoupení Dechového orchestru a Dětského sboru Hlásek – vnitroblok Přeštice (v rámci oslav města Přeštice)

10. 05. 2006
   

Benefiční koncert v Příbrami – Hlásek + GINEVRA

09. 06. 2006 - 10. 06. 2006
   

Natáčení CD – Dětský pěvecký sbor Hlásek – sál ZUŠ

30. 09. 2006 - 01. 10. 2006
   

Dotáčení CD – Hlásek ZUŠ Přeštice

17. 10. 2006
   

2. výroční koncert Hlásku, host večera GINEVRA, KZ Přeštice

09. 12. 2006
   

Vánoční koncert v kostele v Nezdicích – Hlásek ZUŠ Přeštice

13. 12. 2006
   

Zpívání u stromečku, náměstí T.G.M. Přeštice – spoluúčinkuje žesťový kvintet ZUŠ, Hlásek ZUŠ Přeštice

14. 12. 2006
   

Vánoční koncert, sál ZUŠ – sólisté, komor. soubory, Hlásek

21. 12. 2006
   

Vánoční koncert v kostele ve Vstiši u Dobřan – Hlásek, sólisté ZUŠ (18:00 h)

15. 03. 2007
   

Koncert dětských pěveckých sborů - Lentilky, Hašlerky a Hlásek ZUŠ Přeštice (KZ Přeštice, 16:00 h)

20. 03. 2007
   

Soutěž dětských pěveckých sborů (Rokycany - krajské kolo) - Hlásek ZUŠ Přeštice, 9:00 h

08. 04. 2007
   

Koncert v Borovech - Hlásek ZUŠ Přeštice

06. 05. 2007
   

Folková loděnice – Karlovy Vary – Hlásek ZUŠ Přeštice, GINEVRA, 15:00 h

15. 05. 2007
   

Koncert maminkám – Dětský orchestr Hudební školy v Kršku (Slovinsko), Hlásek ZUŠ Přeštice - KZ Přeštice, 17:00 h

18. 05. 2007
   

Vystoupení Hlásku ZUŠ Přeštice - pro Českou obec sokolskou Přeštice (sokolovna Přeštice, 19:00 h)

11. 06. 2007
   

Koncert dětských sborů - Synagoga Plzeň, Hlásek ZUŠ Přeštice, 16:00 h

17. 06. 2007
   

Benefiční akce na podporu Dětské odborné léčby v Bukovanech - GINEVRA, Hlásek ZUŠ Přeštice

22. 06. 2007
   

Koncert na zámku Březnice - GINEVRA, Hlásek ZUŠ Přeštice, 19:30 h

30. 08. 2007 - 02. 09. 2007
   

Soustředění Kaisrův Dvůr – Hlásek ZUŠ Přeštice

19. 09. 2007
   

Koncert k otevření zahrady Speciální školy Radost Merklín - Hlásek

22. 09. 2007
   

Příbramská Svatohorská šalmaj - folkové skupiny, zpěváci, GINEVRA, Hlásek ZUŠ Přeštice - Svatá Hora u Příbrami

23. 10. 2007
   

3. výroční koncert Hlásku, host JAROSLAV UHLÍŘ – KZ Přeštice, 17:00 h

02. 12. 2007
   

Koncert ke znovuotevření kostela na Vícově – Hlásek ZUŠ Přeštice, 15:00 h

06. 12. 2007
   

Adventní koncert Hlásek ZUŠ Přeštice (kostel Řenče, 17:00 h)

12. 12. 2007
   

Vánoční zpívání koled - Hlásek ZUŠ Přeštice, Dechový kvintet ZUŠ, sbory ZŠ, Carmina. Náměstí Přeštice, 16:00 h

16. 12. 2007
   

Vánoční koncert - GINEVRA, Hlásek ZUŠ Přeštice - Divadlo Příbram, 19:00 h

18. 12. 2007
   

Vánoční koncert - Hlásek ZUŠ Přeštice, GINEVRA - KZ Přeštice, 17:00 h

20. 12. 2007
   

Vánoční koncert - GINEVRA, Hlásek ZUŠ Přeštice - Divadlo Příbram, 19:00 h

21. 12. 2007
   

Vánoční koncert - GINEVRA, Hlásek ZUŠ Přeštice - Divadlo Příbram, 19:00 h

19. 03. 2008
   

Krajské kolo soutěže DPS - Hlásek ZUŠ Přeštice - Rokycany

23. 03. 2008
   

Velikonoční koncert v kapli v Borovech – Hlásek ZUŠ Přeštice (15:00 h)

14. 04. 2008 - 16. 04. 2008
   

Zájezd do Slovinska - Hlásek ZUŠ Přeštice

14. 05. 2008
   

Koncert maminkám (s Minihláskem) - KZ Přeštice, 17:00 h

18. 05. 2008
   

Koncert na zámku v Příchovicích - Hlásek ZUŠ Přeštice

22. 05. 2008
   

Koncert Hlásku ZUŠ Přeštice - Synagoga Plzeň (17:00 h)

27. 08. 2008 - 30. 08. 2008
   

Soustředění Hlásku ZUŠ Přeštice

20. 09. 2008
   

Příbramská Svatohorská šalmaj - HLÁSEK ZUŠ Přeštice

21. 10. 2008
   

4. výroční koncert Hlásku ZUŠ Přeštice – KZ Přeštice, 17:00 h

30. 11. 2008
   

Adventní koncert - Hlásek ZUŠ Přeštice - kostel Vícov, 16:00 h

10. 12. 2008
   

Zpívání u Vánočního stromečku - Hlásek ZUŠ Přeštice, 16:00 h

11. 12. 2008
   

Vánoční koncert ZUŠ – sál školy, 17:00 h (vystoupí žáci hudebního oboru a Minihlásek)

12. 12. 2008
   

Vánoční koncert Hlásku ZUŠ Přeštice – zámek Lužany, 18:00 h

18. 12. 2008
   

Vánoční koncert Hlásku ZUŠ Přeštice – Bor u Tachova, 17:00 h

03. 03. 2009
   

Krajské kolo soutěžní přehlídky DPS Rokycany - Hlásek ZUŠ Přeštice (celý den)

14. 05. 2009
   

Koncert maminkám - KZ Přeštice, 17:00 h

13. 06. 2009
   

Vystoupení HLÁSKU v Dětské léčebně Bukovany

20. 06. 2009 - 21. 06. 2009
   

Natáčení 2. CD - Hlásek, Minihlásek

27. 08. 2009 - 30. 08. 2009
   

Soustředění HLÁSKU ZUŠ Přeštice, Zelený Háj u Merklína

19. 09. 2009
   

Příbramská Svatohorská šalmaj - Hlásek ZUŠ Přeštice

06. 10. 2009
   

5. výroční koncert HLÁSKU a MINIHLÁSKU ZUŠ Přeštice - křest 2. CD Hlásku, host koncertu a kmotr CD - Jaroslav Samson Lenk, 17:00 h

31. 10. 2009
   

Plzeňské notování - Hlásek

29. 11. 2009
   

Adventní koncert - Hlásek ZUŠ Přeštice - kostel Vícov, 16:00 h

09. 12. 2009
   

Zpívání u Vánočního stromečku – HLÁSEK ZUŠ Přeštice, Náměstí Přeštice, 16:00 h

17. 12. 2009
   

2 Vánoční koncerty Hlásku ZUŠ Přeštice – Plzeň náměstí Republiky, 16:00 a 17:00 h

31. 03. 2010
   

Krajské kolo soutěžní přehlídky DPS, Hlásek ZUŠ Přeštice - Rokycany

11. 05. 2010
   

Koncert maminkám - Hlásek a Minihlásek - KZ Přeštice, 17:00 h

29. 05. 2010
   

Celostátní kolo přehlídky dětských pěveckých sborů - Hlásek ZUŠ Přeštice - Rychnov nad Kněžnou

12. 06. 2010
   

Koncert v Bukovanech - Hlásek ZUŠ Přeštice

27. 08. 2010 - 30. 08. 2010
   

Soustředění HLÁSKU ZUŠ Přeštice, Zelený Háj u Merklína

18. 09. 2010
   

Příbramská Svatohorská šalmaj - Hlásek ZUŠ Přeštice

02. 10. 2010
   

Slavnost Sokola Valcha - DO, mažoretky, Hlásek

19. 10. 2010
   

6. Výroční koncert Hlásku ZUŠ Přeštice - KKC Přeštice (Minihlásek a Hlásek ZUŠ Přeštice)

22. 10. 2010
   

Plzeňské notování – Hlásek ZUŠ Přeštice - Plzeň, 13:00 h

07. 12. 2010
   

Vánoční koncert Minihlásku a Hlásku ZUŠ Přeštice - KKC, 17:00 h

15. 12. 2010
   

Zpívání u stromečku - nám. Přeštice - Hlásek ZUŠ Přeštice, Kvintet ZUŠ, 16:00 h

29. 03. 2011
   

Krajské kolo soutěže DPS - Minihlásek, Rokycany

27. 04. 2011
   

Koncert DPS Hlásek a Jiřičky – Plzeň, 34. ZŠ Gerská, 16:00 h

10. 05. 2011
   

Koncert maminkám – KKC Přeštice (Minihlásek a Hlásek ZUŠ Přeštice, 17:00 h)

11. 06. 2011
   

Koncert v Lidicích - Hlásek ZUŠ Přeštice

18. 06. 2011
   

Koncert v Bukovanech - Hlásek ZUŠ Přeštice

28. 08. 2011 - 30. 08. 2011
   

Soustředění Hlásku ZUŠ Přeštice, RS Kožlany Ve mlejně

18. 10. 2011
   

7. výroční koncert Hlásku ZUŠ Přeštice (Minihlásek, Hlásek) - KKC Přeštice

21. 10. 2011
   

Plzeňské Notování - Přehlídka DPS - Dům hudby Plzeň

27. 11. 2011
   

Adventní koncert na Vícově - Hlásek ZUŠ Přeštice, 16:00 h

14. 12. 2011
   

Zpívání u stromečku - Hlásek ZUŠ Přeštice - náměstí T.G.M., 17:15 h

28. 03. 2012
   

Krajské kolo soutěže DPS Minihlásek, Hlásek - Rokycany

07. 04. 2012
   

Hlásek - Koncert na Švihově (s Ginevrou)

18. 04. 2012
   

Hlásek - Koncert ve Zdicích

02. 05. 2012
   

Absolventský koncert - Hlásek - Plzeň, aula KHK ZČU, 19:00 h

15. 05. 2012
   

Koncert maminkám - Minihlásek, Hlásek - KKC Přeštice, 17:00 h

16. 06. 2012
   

Koncert v Bukovanech - Hlásek

28. 08. 2012 - 30. 08. 2012
   

Soustředění Hlásek ZUŠ Přeštice - RS Kožlany - Ve Mlejně

září 2012
   

Vystoupení ansámblového pěveckého souboru – Plzeň Ruský dům

22. 09. 2012
   

Příbramská Svatohorská šalmaj - Hlásek

19. 10. 2012
   

Plzeňské Notování - HLÁSEK

30. 10. 2012
   

8. výroční koncert - Minihlásek, Hlásek - KKC Přeštice, 17:00 h

listopad 2012
   

Vystoupení ansámblového pěvec. souboru – Plzeň Ruské centrum

12. 12. 2012
   

Zpívání u stromečku – nám. TGM Přeštice - HLÁSEK, 16:00 h

09. 05. 2013
   

Koncert maminkám – MINIHLÁSEK, HLÁSEK – KKC Přeštice, 17:00 h

11. 05. 2013
   

Koncert Hlásku ZUŠ Přeštice (s Ginevrou) - Rožmitál

24. 05. 2013
   

Vystoupení Ansámblového pěveckého souboru – Noc kostelů 2013, kostelík Vícov

22. 06. 2013
   

Koncert v Bukovanech (HLÁSEK), 12:05 h

28. 08. 2013 - 30. 08. 2013
   

Soustředění Hlásku - Ve Mlejně Kožlany

04. 10. 2013
   

Plzeňské Notování – HLÁSEK ZUŠ Přeštice - Plzeň

19. 10. 2013
   

9. výroční koncert (MINIHLÁSEK, HLÁSEK) – host orchestr Hudební školy v Kršku (Slovinsko) - SOKOLOVNA Přeštice, 19:00 h

02. 12. 2013
   

Adventní koncert (HLÁSEK) – Příchovice, 16:00 h

08. 12. 2013
   

Adventní koncert (HLÁSEK) – Vícov, 16:00 h

11. 12. 2013
   

Zpívání u stromečku (HLÁSEK) - nám.TGM Přeštice, 17:00 h

12. 12. 2013
   

Vánoční koncert ZUŠ – sál ZUŠ, 17:00 h

14. 12. 2013
   

Adventní koncert (HLÁSEK) - Nezdice, 16:00 h

17. 01. 2014
   

Benefiční koncert – HLÁSEK – KD Příchovice, 16:30 h

10. 03. 2014
   

Koncert HLÁSKU – KD Příchovice, 17:00 h

06. 05. 2014
   

Koncert maminkám (MINIHLÁSEK, HLÁSEK) sál KKC Přeštice, 17:00 h

13. 05. 2014
   

Koncert HLÁSKU s Tachovským dětským sborem – Tachov, 17:30 h

28. 08. 2014 - 31. 08. 2014
   

Soustředění Hlásku, natáčení CD (Minihlásek, Hlásek)

13. 09. 2014
   

Příbramská Svatohorská šalmaj - HLÁSEK

24. 10. 2014
   

10. výroční koncert HLÁSKU (MINIHLÁSEK, HLÁSEK), host koncertu skupina GINEVRA – Sokolovna Přeštice, 17:00 h

01. 12. 2014
   

Vánoční koncert – HLÁSEK - Příchovice, 16:00 h

07. 12. 2014
   

Adventní koncert – HLÁSEK – Vícov, 16:00 h

14. 12. 2014
   

Vánoční koncert – HLÁSEK – Řenče, 16:00 h

17. 12. 2014
   

Zpívání u stromečku – MINIHLÁSEK, HLÁSEK – nám. Přeštice, 16:00 h

30. 04. 2015
   

Vystoupení HLÁSKU na náměstí v Přešticích

05. 05. 2015
   

Koncert maminkám (MINIHLÁSEK, HLÁSEK), 17:00 h

03. 06. 2015
   

Den otevřených dveří ZUŠ Přeštice, 14 - 19 h

06. 06. 2015
   

Koncert v Rožmitálu - HLÁSEK

20. 06. 2015
   

Koncert v Rožmitálu – Den s českou královnou - HLÁSEK

29. 08. 2015 - 30. 08. 2015
   

Soustředění Hlásku

18. 09. 2015
   

HLÁSEK ZUŠ Přeštice – Koncert v rámci projektu Pět pramínků, nádvoří Měšťanské besedy Plzeň, 15:00 h

09. 10. 2015 - 11. 10. 2015
   

Hlásek - Zájezd do Slovinska

06. 12. 2015
   

Adventní koncert (11. výroční koncert), MINIHLÁSEK, HLÁSEK, host koncertu skupina Nezmaři, Sokolovna Přeštice, 17:00 h

11. 12. 2015
   

Vystoupení MINIHLÁSKU pro MŠ Přeštice – sál ZUŠ, 9:00 a 10:00 h

12. 12. 2015
   

Vystoupení Pěveckého ansámblového souboru – kostel Nezdice, 16:00 h

16. 12. 2015
   

Zpívání s ČRo – MINIHLÁSEK, HLÁSEK – náměstí Přeštice, 16:30 h

06. 05. 2016
   

Koncert maminkám (MINIHLÁSEK, HLÁSEK), Sokolovna, 17:00 h

18. 06. 2016
   

Koncert HLÁSKU – léčebna Bukovany

28. 08. 2016 - 30. 08. 2016
   

Soustředění Hlásku

08. 10. 2016
   

Vystoupení HLÁSEK – Přeštický kanec

07. 11. 2016
   

12. výroční koncert - MINIHLÁSEK, HLÁSEK, host koncertu JAROSLAV SAMSON LENK - Sokolovna, 17:00 h

21. 11. 2016
   

Křest kuchařky Miroslavy KUNTZMANNOVÉ – Pěvecký 26. ansámblový sbor – Český rozhlas, Plzeň, 17:30 h

28. 11. 2016
   

Adventní koncert – HLÁSEK – KD Příchovice, 17:00 h

04. 12. 2016
   

Adventní koncert – Ansámblový soubor a Jan Karásek – Vícov, 16:00 h

11. 12. 2016
   

Adventní koncert - HLÁSEK – kostel Řenče, 16:00 h

14. 12. 2016
   

Zpívání s ČRo – MINIHLÁSEK, HLÁSEK – náměstí Přeštice

17. 03. 2017
   

Koncert Minihlásku a Hlásku, host NEZMAŘI - Sokolovna, 17:00 h

07. 04. 2017
   

Koncert Komor.sboru Minihlásku a Hlásku – Divadlo Klatovy, 17:00 h

09. 06. 2017
   

Noc kostelů – vystoupení Pěveckého ansámblového sboru - Vícov, 19:00 h

28. 08. 2017 - 30. 08. 2017
   

SOUSTŘEDĚNÍ HLÁSKU ZUŠ Přeštice

16. 09. 2017
   

Koncert na hradě Švihov – Hlásek, Ginevra, 18:00 h

01. 12. 2017
   

13. výroční koncert HLÁSEK ZUŠ Přeštice – sokolovna Přeštice, 16:30 h

04. 12. 2017
   

Adventní koncert Hlásku – KD Příchovice, 17:00 h

10. 12. 2017
   

Adventní koncert – Pěvecký ansámblový sbor ZUŠ Přeštice, žáci ZUŠ – kostel Vícov, 16:00 h

13. 12. 2017
   

Zpívání s Českým rozhlasem (MINIHLÁSEK, HLÁSEK), 17:00 h

13. 05. 2018
   

Koncert maminkám – MINIHLÁSEK, HLÁSEK – sokolovna Přeštice, 16:00 h

25. 05. 2018
   

Noc kostelů – Pěvecký ansámblový sbor – Vícov

04. 06. 2018 - 08. 06. 2018
   

Přijímací talentové a Postupové zkoušky

09. 06. 2018
   

Koncert k výročí režiséra Václava Vorlíčka – HLÁSEK - Státní hrad a zámek Horšovský Týn, 15:00 h

28. 08. 2018 - 30. 08. 2018
   

Soustředění Hlásku

13. 10. 2018 - 14. 10. 2018
   

NATÁČENÍ CD (MINIHLÁSEK, HLÁSEK)

10. 11. 2018
   

Zahájení JUNIORFESTU (Ansámbl) – Plzeň Cinestar Olympia, 18.00 h

01. 12. 2018
   

Výroční koncert a křest CD (MINIHLÁSEK, HLÁSEK), host koncertu a kmotr CD skupina NEZMAŘI sokolovna Přeštice, 16.00 h

02. 12. 2018
   

Adventní koncert – HLÁSEK – Kdyně, 16.00 h

12. 12. 2018
   

Zpívání s Českým rozhlasem (MINIHLÁSEK, HLÁSEK), 17:00 h

16. 12. 2018
   

Adventní koncert – Pěvecký ansámblový sbor ZUŠ – Řenče, 16.00 h

19. 12. 2018
   

Vánoční koncert s Josefem Vágnerem (HLÁSEK) – sokolovna Přeštice

13. 05. 2019
   

Koncert maminkám (MINIHLÁSEK, HLÁSEK) – KD PŘÍCHOVICE !!! 17.00 h

28. 08. 2019 - 30. 08. 2019
   

SOUSTŘEDĚNÍ HLÁSKU

22. 09. 2019
   

MIMOŘÁDNÁ ZKOUŠKA bývalých sboráků – zkušebna ZUŠ

06. 10. 2019
   

MIMOŘÁDNÁ ZKOUŠKA bývalých sboráků – zkušebna ZUŠ

20. 10. 2019
   

15. výroční koncert HLÁSKU A MINIHLÁSKU ZUŠ PŘEŠTICE, KD Příchovice 15.00 h

11. 11. 2019
   

Koncert HLÁSKU pro Zdeňka SVĚRÁKA – Horšovský Týn

13. 11. 2019
   

Koncert HLÁSKU pro Ondřeje VETCHÉHO – Horšovský Týn

02. 12. 2019
   

Koncert Pěveckého ansámblového sboru - KD Příchovice, 17.00 h

11. 12. 2019
   

Vánoční recitál Petra KOLÁŘE – HLÁSEK – KKC Přeštice, 19.00 h

14. 12. 2019
   

Adventní koncert Pěveckého ansámblového sboru – kaple zámek Lužany, 17.00 h

17. 12. 2019
   

Vánoční koncert pěveckých sborů Lentilky, Diblíci, Hlásek ZUŠ, Přeštice - Městské divadlo Český Krumlov, 18.00 h

18. 12. 2019
   

Zpívání s ČRo (HLÁSEK) – Masarykovo nám. Přeštice, 16.30 h

 

 

© 2005 - 2020 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com