Základní umělecká škola Přeštice

Aktuality

Banner iZUŠ        iZUŠ - informační systém základních uměleckých škol
 
On-line přihláška

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ Přeštice

Vážení rodiče,

přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Přeštice budou v letošním roce probíhat takto:

OBOR HUDEBNÍ: 8. – 12. června 2020 (dopoledne i odpoledne).

OBOR VÝTVARNÝ: 8. – 11. června 2020 dopoledne od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Pokud někomu tento časový termín nevyhovuje, je možné přinést vyučující výtvarného oboru práci, kterou dělalo Vaše dítě doma (malba, kresba, keramika apod.)

OBOR TANEČNÍ: 8. – 11. června 2020 (dopoledne i odpoledne).

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI JE DŮLEŽITÉ, abyste si den a čas Vaší návštěvy telefonicky domluvili na tel.: 603185957. Dále je nutné s sebou přinést vyplněné a podepsané

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je ke stažení ZDE

nebo je k vyzvednutí v kanceláři školy – Poděbradova 1027, Přeštice. Bez řádně vyplněného prohlášení nebude Vašim dětem umožněn vstup do budovy. S čestným prohlášením, prosím, doneste i vyplněnou a podepsanou přihlášku do ZUŠ, kterou též najdete na webových stránkách školy (online systém iZUŠ).

Veškeré další dotazy Vám zodpoví ředitel školy Bc. Miroslav Vacek na tel.: 603185957.

ZAHÁJENÍ VÝUKY

Vážení rodiče, milí žáci,

od 11. května 2020 je OPĚT ZAHÁJENA VÝUKA na Základní umělecké škole Přeštice. Jedná se o individuální výuku v hudebním oboru, dále hudební nauky a komorní soubory. Dále se jedná o výuku výtvarného a tanečního oboru. Výuka SBOROVÉHO ZPĚVU A ORCHESTRÁLNÍ HRY ZATÍM PROBÍHAT NEBUDE vzhledem k velkému množství žáků v těchto uskupeních a bude nadále vedena distanční formou. Veškerá výuka v budově školy je POUZE SE SOUHLASEM zákonných zástupců žáků. Žáci, kteří nebudou ani po tomto termínu navštěvovat výuku v budově ZUŠ, budou nadále vyučováni DISTANČNĚ. Nutností, pro zahájení docházky žáků je doručení ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ, před výukou první hodiny. Tento dokument je součástí MANUÁLU OCHRANY ZDRAVÍ A PROVOZU ZUŠ, který je pod článkem k nahlédnutí. Bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení, nebude žákům umožněn vstup do budovy školy. Veškeré dotazy směrujte na ředitele školy Miroslava Vacka na mobilní telefon: 603185957.

Ke stažení:
Manuál ochrany zdraví a provozu ZUŠ


Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na EKN

Vloženo 08. 02. 2016, autor Bc. Miroslav Vacek

Kategorie 0:

Nela HOLCOVÁ - 1. místo

Kategorie 1:

Štěpán MALÍK - 1. místo
Barbora LUKÁŠOVÁ - 1. místo

Kategorie 2:

David ŠVAJCR - 1. místo s POSTUPEM

Kategorie 3:

Adam KOLÁŘ - 1. místo s POSTUPEM

Kategorie 4:

Kristýna SLÁDKOVÁ - 1. místo s POSTUPEM
Nicole HOLCOVÁ - 1. místo s POSTUPEM

Kategorie 5:

Pavel KUČERA - 1. místo s POSTUPEM

Komorní hra s převahou dechových nástrojů

Trio: Iveta KRÝSLOVÁ, Michaela KŮSOVÁ, Lukáš VLADAŘ - 1. místo

Bc. Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ


Školní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2016

Vloženo 16. 01. 2016, autor Bc. Miroslav Vacek

Kategorie A2:

Markéta ŠÍCHOVÁ - 1. místo s POSTUPEM
Václav REITSPIES - 1. místo s POSTUPEM
Lucie RADOVÁ - 1. místo s POSTUPEM
Michaela VOTÍPKOVÁ - 1. místo
Jana HURTOVÁ - 1. místo
Adriana BRZICOVÁ - 2. místo
Veronika LECJAKSOVÁ - 2. místo
Klára ŠTYCHOVÁ - 2. místo

Kategorie C1:

Marie HOFMANOVÁ - 1. místo s POSTUPEM
Pavel GEMERSKÝ - 1. místo
Veronika BERGLOVÁ - 1. místo
Veronika VOTÍPKOVÁ - 2. místo
Lucie NÁPRSTKOVÁ - 3. místo

Bc. Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ


PF 2016 - Vše nejlepší do nového roku přejí mažoretky ZUŠ Přeštice

Vloženo 29. 12. 2015, autor Věra Sudková

Zobrazit fotografii 1-pf2016 Zobrazit fotografii druhe-misto-sf-mcr Zobrazit fotografii mach-je-prvni Zobrazit fotografii mistrovstvi-sveta-2015-mix Zobrazit fotografii zinkovy-2015


Mezinárodní soutěž Christmas Open ve Vídni

Vloženo 29. 12. 2015, autor Věra Sudková

Mažoretky Bohemia ZUŠ Přeštice reprezentovaly školu a město Přeštice na mezinárodní soutěži Christmas Open ve Vídni, která se konala těsně před Vánocemi 19. prosince 2015. Soutěžily s mixem a vánoční choreografií baton. V obou disciplínách byly na druhém místě a obdržely stříbrné medaile, poháry a diplomy. Soutěže se zúčastnily skupiny ze 16 měst Evropy.

Věra Sudková

Zobrazit fotografii v2 Zobrazit fotografii v3 Zobrazit fotografii v6 Zobrazit fotografii v7 Zobrazit fotografii v8


Zpívání s Českým rozhlasem - 16. 12. 2015

Vloženo 19. 12. 2015, autor Bc. Miroslav Vacek


HLÁSEK ZUŠ Přeštice ve Slovinsku

Vloženo 04. 11. 2015, autor Bc. Miroslav Vacek

9. října 2015 v časných ranních hodinách odcestoval dětský pěvecký sbor HLÁSEK ZUŠ Přeštice na koncertní zájezd do slovinského Krška. Před zdejší hudební školu jsme dorazili před pátou hodinou odpoledne. Následovalo malé pohoštění pro děti i učitele z Přeštic a poté jsme byli pozváni na koncert, který si pro nás připravili slovinští žáci. Po koncertě byly naše děti ubytovány do rodin slovinských hostitelů. Druhý den ráno jsme všichni společně navštívili GEN energia v Kršku. Jde o moderní budovu, kterou vybudovala zdejší jaderná elektrárna. Zde se děti mohly zábavně-naučnou formou seznámit s různými způsoby výroby energie. Po obědě jsme se s našimi slovinskými hostiteli sešli ve zdejším kulturním domě, kde proběhla generální zkouška na večerní koncert. Na něm měl Hlásek svůj samostatný program v první části koncertu. Druhá část patřila velkému symfonickému orchestru hudební školy Krško, který zahrál dvě skladby, a poté již následovalo šest společných písní, které zazněly dohromady v provedení Hlásku a zdejšího orchestru. Tři písně byly české a tři slovinské. Koncert měl velký úspěch, dokonce i české velvyslanectví v Lublani se zajímalo o další podrobnosti spolupráce mezi našimi hudebními školami. V neděli ráno se naše děti rozloučily s rodinami, ve kterých byly ubytovány a odjeli jsme na prohlídku hradu Rajhenburg, kde pro nás byla připravena také ukázka výroby zdejší čokolády. Všechny děti si poté výrobu vyzkoušely sami a každý si svůj vlastní výrobek odnesl. Po obědě jsme se rozloučili se zástupci školy, kteří nás doprovázeli, a domluvili jsme se na další výměnné návštěvě, kterou plánujeme na duben 2016. A proč zrovna tento termín? Budeme mít totiž kulaté výročí – 10 let od naší první společné výměnné akce a navázání přátelství mezi hudebními školami v Kršku a v Přešticích. Na závěr bych chtěl poděkovat všem „sborákům“, za skvělé vystoupení a reprezentaci naší školy, města, ale i České republiky. Můj velký dík také patří všem pedagogům ZUŠ Přeštice, kteří se zájezdu zúčastnili, Kateřině Klailové, Janě Boškové, Dušanu Radovi a Antonínu Zimmelovi, dále pak naší skvělé tlumočnici Mirce Kuntzmannové a v neposlední řadě i našim řidičům, Mirkovi a Vaškovi, kteří nás v pořádku dovezli tam i zpět.

Bc. Miroslav Vacek, ředitel ZUŠ Přeštice

 

Další fotografie:
http://vakselj.si/zdruzeni-v-glasbi/

Videa:
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6

 

Zobrazit fotografii dsc_0001a Zobrazit fotografii dsc_0001b Zobrazit fotografii dsc_0001c Zobrazit fotografii dsc_0002 Zobrazit fotografii dsc_0004 Zobrazit fotografii dsc_0026 Zobrazit fotografii dsc_0031 Zobrazit fotografii dsc_0032 Zobrazit fotografii dsc_0034 Zobrazit fotografii dsc_0036 Zobrazit fotografii dsc_0038 Zobrazit fotografii dsc_0040 Zobrazit fotografii dsc_0041 Zobrazit fotografii dsc_0042 Zobrazit fotografii dsc_0045 Zobrazit fotografii dsc_0052 Zobrazit fotografii dsc_0056 Zobrazit fotografii dsc_0059 Zobrazit fotografii dsc_0062 Zobrazit fotografii dsc_0064 Zobrazit fotografii dsc_0077 Zobrazit fotografii dsc_0078 Zobrazit fotografii dsc_0087 Zobrazit fotografii dsc_0091 Zobrazit fotografii dsc_0092 Zobrazit fotografii dsc_0098 Zobrazit fotografii dsc_0101 Zobrazit fotografii dsc_0105 Zobrazit fotografii dsc_0108 Zobrazit fotografii dsc_0122 Zobrazit fotografii dsc_0126 Zobrazit fotografii dsc_0128a Zobrazit fotografii dsc_0128b Zobrazit fotografii dsc_0128c Zobrazit fotografii dsc_0132 Zobrazit fotografii dsc_0134 Zobrazit fotografii dsc_0142a Zobrazit fotografii dsc_0142b Zobrazit fotografii dsc_0142c Zobrazit fotografii dsc_0142d Zobrazit fotografii dsc_0142e Zobrazit fotografii dsc_0150 Zobrazit fotografii dsc_0153 Zobrazit fotografii dsc_0156 Zobrazit fotografii dsc_0159 Zobrazit fotografii dsc_0160 Zobrazit fotografii dsc_0161 Zobrazit fotografii dsc_0162 Zobrazit fotografii dsc_0163 Zobrazit fotografii dsc_0164 Zobrazit fotografii dsc_0165 Zobrazit fotografii dsc_0166 Zobrazit fotografii dsc_0167 Zobrazit fotografii dsc_0168 Zobrazit fotografii dsc_0169 Zobrazit fotografii dsc_0170 Zobrazit fotografii dsc_0171 Zobrazit fotografii dsc_0172 Zobrazit fotografii dsc_0173 Zobrazit fotografii dsc_0174 Zobrazit fotografii dsc_0175 Zobrazit fotografii dsc_0176 Zobrazit fotografii dsc_0177 Zobrazit fotografii dsc_0178 Zobrazit fotografii dsc_0179 Zobrazit fotografii dsc_0180 Zobrazit fotografii dsc_0181 Zobrazit fotografii dsc_0182 Zobrazit fotografii dsc_0183 Zobrazit fotografii dsc_0184 Zobrazit fotografii dsc_0185 Zobrazit fotografii dsc_0186 Zobrazit fotografii dsc_0187 Zobrazit fotografii dsc_0188 Zobrazit fotografii dsc_0189 Zobrazit fotografii dsc_0190 Zobrazit fotografii dsc_0191 Zobrazit fotografii dsc_0192 Zobrazit fotografii dsc_0193 Zobrazit fotografii dsc_0194 Zobrazit fotografii dsc_0195 Zobrazit fotografii dsc_0196 Zobrazit fotografii dsc_0197


Výtvarná soutěž na téma Šťastné stáří očima dětí

Vloženo 16. 10. 2015, autor Bc. Miroslav Vacek

3. místo v celostátní výtvarné soutěži, na téma Šťastné stáří očima dětí, získala žákyně Tereza BURLOVÁ.

Srdečně gratulujeme

Bc. Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ


Celostátní soutěž na téma Nejznámější pohádky na poštovních známkách

Vloženo 29. 09. 2015, autor Bc. Miroslav Vacek

Velkého úspěchu dosáhli žáci výtvarného oddělení naší školy. V celostátní soutěži na téma Nejznámější pohádky na poštovních známkách obsadila Kristýna BRADOVÁ 2. místo a Markéta VACKOVÁ a Petr VACEK místa 3. Srdečně gratulujeme.

Miroslav Vacek, ředitel školy


Mezinárodní výtvarná výstava "Madame Humanité" 2014

Vloženo 27. 05. 2015, autor Bc. Miroslav Vacek

Velkého úspěchu dosáhli žáci našeho výtvarného oboru. Práce našich malých malířů - Kateřiny ŠINDELÁŘOVÉ, Natálie DOBRÉ, Natálie ŠTYCHOVÉ, Kateřiny ŠŮSOVÉ a Pavla VACKA byly vybrány na Mezinárodní výtvarnou výstavu "Madame Humanité" 2014. Více se dočtete ve Výroční zprávě OPEN SOCIETY OF ARTISTS - WORLD UNION OF CULTURE.

Všem dětem srdečně gratuluji.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ


výstavu výtvarného oboru ZUŠ Přeštice s názvem NA CESTÁCH

Vloženo 25. 05. 2015, autor Bc. Miroslav Vacek

Srdečně zveme všechny na výstavu výtvarného oboru ZUŠ Přeštice, s názvem NA CESTÁCH, která se koná od 23. 5. do 21. 6. 2015 v Domě historie
v Přešticích.

Zobrazit fotografii 11281879_597671300369836_1016119121_n


Počet nalezených záznamů: 236, zobrazeno 71 - 80
Přejít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  (8) 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 

 

© 2005 - 2020 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com