Základní umělecká škola Přeštice

Aktuality

Banner iZUŠ        iZUŠ - informační systém základních uměleckých škol
 
On-line přihláška

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ Přeštice

Vážení rodiče,

přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Přeštice budou v letošním roce probíhat takto:

OBOR HUDEBNÍ: 8. – 12. června 2020 (dopoledne i odpoledne).

OBOR VÝTVARNÝ: 8. – 11. června 2020 dopoledne od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Pokud někomu tento časový termín nevyhovuje, je možné přinést vyučující výtvarného oboru práci, kterou dělalo Vaše dítě doma (malba, kresba, keramika apod.)

OBOR TANEČNÍ: 8. – 11. června 2020 (dopoledne i odpoledne).

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI JE DŮLEŽITÉ, abyste si den a čas Vaší návštěvy telefonicky domluvili na tel.: 603185957. Dále je nutné s sebou přinést vyplněné a podepsané

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je ke stažení ZDE

nebo je k vyzvednutí v kanceláři školy – Poděbradova 1027, Přeštice. Bez řádně vyplněného prohlášení nebude Vašim dětem umožněn vstup do budovy. S čestným prohlášením, prosím, doneste i vyplněnou a podepsanou přihlášku do ZUŠ, kterou též najdete na webových stránkách školy (online systém iZUŠ).

Veškeré další dotazy Vám zodpoví ředitel školy Bc. Miroslav Vacek na tel.: 603185957.

ZAHÁJENÍ VÝUKY

Vážení rodiče, milí žáci,

od 11. května 2020 je OPĚT ZAHÁJENA VÝUKA na Základní umělecké škole Přeštice. Jedná se o individuální výuku v hudebním oboru, dále hudební nauky a komorní soubory. Dále se jedná o výuku výtvarného a tanečního oboru. Výuka SBOROVÉHO ZPĚVU A ORCHESTRÁLNÍ HRY ZATÍM PROBÍHAT NEBUDE vzhledem k velkému množství žáků v těchto uskupeních a bude nadále vedena distanční formou. Veškerá výuka v budově školy je POUZE SE SOUHLASEM zákonných zástupců žáků. Žáci, kteří nebudou ani po tomto termínu navštěvovat výuku v budově ZUŠ, budou nadále vyučováni DISTANČNĚ. Nutností, pro zahájení docházky žáků je doručení ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ, před výukou první hodiny. Tento dokument je součástí MANUÁLU OCHRANY ZDRAVÍ A PROVOZU ZUŠ, který je pod článkem k nahlédnutí. Bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení, nebude žákům umožněn vstup do budovy školy. Veškeré dotazy směrujte na ředitele školy Miroslava Vacka na mobilní telefon: 603185957.

Ke stažení:
Manuál ochrany zdraví a provozu ZUŠ


Výsledky školního kola soutěže ZUŠ

Vloženo 26. 01. 2008, autor Miroslav Vacek

Housle:

 • Marie HOFMANOVÁ - 1. místo s postupem

Akordeon:

 • Tomáš HRUBÝ - 1. místo s postupem

Klavír:

 • Nikola RYBÁČKOVÁ - 0. kat. - 1. místo
 • Anna Marie MIŠTEROVÁ - 1. kat. - 2. místo
 • Petra ŠNEJDAROVÁ - 2.kat. - 2. místo
 • Martin ŠOBR – 3. kat. - 1. místo s postupem
 • Aneta OTÝSOVÁ – 3. kat. - 2. místo
 • Lukáš KOŽÍŠEK – 4. kat. - 2. místo
 • Josef RADA – 4. kat. - 3. místo
 • Dominik HAJŽMAN – 5. kat. - 2. místo
 • Jana HAJŽMANOVÁ - 6. kat. - 2. místo
 • Ivana KVÍDEROVÁ – 7. kat. - 1. místo s postupem
 • Simona PODLESÁKOVÁ – 8. kat. - 1. místo s postupem
 • Aneta KUTKOVÁ – 9. kat. - 1. místo s postupem
 • Eva PELIKÁNOVÁ – 9. kat. - 1. místo s postupem

Soutěž na téma "Barevný svět"

Vloženo 19. 01. 2008, autor Miroslav Vacek

V celostátní soutěži na téma "Barevný svět" získala Klára NETRVALOVÁ Cenu poroty.

Srdečně gratulujeme.


Soutěž na téma "Nejkrásnější Vánoce"

Vloženo 19. 01. 2008, autor Miroslav Vacek

V soutěži vyhlášené Mladou Frontou dnes na téma "Nejkrásnější Vánoce" získala Hana SÜSSOVÁ 2. MÍSTO a Anna HRABÍKOVÁ dostala ČESTNÉ UZNÁNÍ.

Oběma žákyním srdečně gratulujeme.


Školní kolo soutěže "Karlovarský skřivánek"

Vloženo 19. 01. 2008, autor Miroslav Vacek

Kategorie A2

 • Štěpánka JÍLKOVÁ - 1. místo s POSTUPEM
 • Františka KUKAŇOVÁ - 1. místo s POSTUPEM
 • Tereza ŠUSTÁČKOVÁ - 1. místo s POSTUPEM
 • Iveta MENŠÍKOVÁ - 1. místo
 • Helena SEDLÁKOVÁ - 2. místo
 • Jakub MOULIS - 2. místo
 • Karolína SEDLÁČKOVÁ - 2. místo
 • Anna Marie MIŠTEROVÁ - 2. místo
 • Lada PASTYŘÍKOVÁ - 2. místo

Kategorie C

 • Kateřina KAPOUNOVÁ - 1. místo s POSTUPEM
 • Štěpán MRÁZ - 1. místo s POSTUPEM
 • Tereza ŽIVNÁ - 1. místo s POSTUPEM
 • Luboš MRÁZ - 1. místo
 • Vladimír PROCHÁZKA - 1. místo
 • Naďa ŠVIHLOVÁ - 2. místo

Výtvarná soutěž na téma Ahoj z prázdnin

Vloženo 14. 11. 2007, autor Miroslav Vacek

Ve výtvarné soutěži na téma Ahoj z prázdnin, do které bylo zasláno 2032 prací z celé České republiky obdržela Eliška RADOVÁ ČESTNÉ UZNÁNÍ.

Srdečně gratulujeme.


HLÁSEK ZUŠ Přeštice s GINEVROU vánočně

Vloženo 05. 11. 2007, autor Miroslav Vacek

Dětský pěvecký sbor HLÁSEK ZUŠ Přeštice bude mít letos v prosinci opravdu napilno. V tomto svátečním čase má svoje první vystoupení již 2. 12. před Vícovským kostelíkem. Hned 6. 12. vystupuje v kostele v Řenčích a poté následuje Zpívání u stromečku na přeštickém náměstí, které se uskuteční 12. 12. Další čtyři koncerty jsou již společné s příbramskou skupinou Ginevra (www.ginevra.cz). Tato folková skupina, se kterou Hlásek ZUŠ Přeštice poprvé vystupoval v květnu 2005 na Benefičním koncertě pro Dětskou léčebnu Bukovany v příbramském divadle a která byla hostem Hlásku na jeho 2. výročním koncertě v přeštickém Kulturním zařízení loni v říjnu, vystupovala s Hláskem od té doby ještě mnohokrát. Někteří z Vás si možná pamatují na naše společné vystoupení v rámci Jarních slavností letos v květnu na náměstí v Přešticích. No a protože se blíží Vánoce a Vašek Plecitý – kapelník, skladatel, zpěvák a hráč Ginevry právě pracuje na posledních úpravách CD s vánočními koledami a písněmi, které letos skupina Ginevra natočila, domluvili jsme se, že uspořádáme v prosinci společné Vánoční koncerty. Na tři z nich pojede Hlásek ZUŠ Přeštice do Příbrami, kde společně s Ginevrou vystoupí v příbramském divadle (16., 20. a 21. prosince). No a aby o nic nepřišli ani přeštičtí, 18. 12. 2007 od 17.00 hodin můžete navštívit Vánoční koncert Hlásku a Ginevry v přeštickém Kulturním zařízení. Předprodej vstupenek na tento koncert bude od 3. 12. v CK pana Úlovce a všichni jste srdečně zváni. A ještě něco na závěr. Pokud vše dobře dopadne, bude v příštím kalendářním roce Hlásek ZUŠ Přeštice natáčet již svoje druhé CD – tentokráte právě s vánočními koledami a písněmi.

Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ Přeštice


Mažoretková soutěž o cenu TK ANDRIA v Havířově

Vloženo 17. 10. 2007, autor Miroslav Vacek

Dne 13. 10. 2007 se naše nejlepší mažoretky - sólistky, zúčastnily celostátní soutěže v sólových disciplinách O CENU TK ANDRIA V HAVÍŘOVĚ. Soutěž probíhala od 9,00 až do večerních hodin, děvčata soutěžila ve 3 věkových kategoriích a ve 3 disciplínách. V těžké konkurenci ze 37 ZUŠek a tanečních škol v počtu 342 soutěžících získaly naše děvčata 2 medaile:

Bára Lokajíčková - 3. místo v sóle s pompony
Nikola Muknšnáblová a Kristýna Berková - 3. místo v duo s hůlkou

Ostatní dívky se v sóloformacích umístily na pěkných předních místech.

Všem blahopřejeme za výbornou reprezentaci školy a města Přeštice.

Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ Přeštice


ZUŠ Přeštice má svoji vlastní pec

Vloženo 10. 10. 2007, autor Miroslav Vacek

Velikým snem vyučující výtvarného oboru v ZUŠ v Přešticích - paní Jany Boškové bylo mít ve škole vypalovací pec na keramické výrobky, které s dětmi vyrábí, a které můžete vidět na několika místech v Přešticích (Lékárna v Husovce, Řeznictví u Šlédrů, Foto Morávek). Do této doby musela všechny práce dětí odvážet do vypalovací pece, která je v ZŠ Na Jordáně, kde nám vedení školy vyšlo vstříc a mohli jsme zde keramiku vypalovat, za což velice děkujeme. Práce s převozem nehotových výrobků však byla velmi náročná a mnohdy se nevypálená keramika po cestě rozbila. Proto přišla paní Bošková s nápadem oslovit místní podnikatele a firmy, zda by mohli přispět nějakou finanční částkou na zakoupení pece, jejíž cena se pohybuje okolo 150.000,- Kč. Osloveni byli též rodiče žáků, kteří výtvarný obor navštěvují. Korunka ke korunce přibývala do pomyslné kasičky, až jsme potřebný obnos na zakoupení pece díky vstřícnosti oslovených získali. Největšími sponzory jsou tyto firmy a podnikatelé: VISHAY ELECTRONIC s.r.o. Přeštice, IAC Přeštice, DV TRANS spol. s r.o. Přeštice, ZNZ Přeštice a.s., LASSELSBERGER Plzeň, paní Mgr. Miloslava VLADAŘOVÁ – Lékárna Na Náměstí Přeštice, pan Ing. Zdeněk MOULIS, pan Karel RADA – Bytový textil Přeštice. Finanční částkou přispělo též několik rodičů, zapojili se do ní i někteří učitelé ZUŠ a ZŠ a dokonce i lidé, kteří chtěli přispět jen tak, na dobrou věc (kompletní seznam všech sponzorů najdete na těchto webových stránkách v části Sponzoři ZUŠ. Určitý obnos byl na pec dán i z prodeje CD dětského pěveckého sboru Hlásek ZUŠ Přeštice a z rozpočtu školy. O letních prázdninách byly udělány veškeré stavební a elektro úpravy místnosti, kam byla pec po prázdninách umístěna a kde probíhaly zkušební výpaly a kompletní zkušební testy, bez kterých se zahájení provozu pece neobejde. Dne 31. 10. 2007 bude pec slavnostně spuštěna do provozu za účasti sponzorů, zástupců Města a ZUŠ. Ochotou a vstřícností lidí, kteří se na sponzorování pece podíleli se tak sen vyučující výtvarného oboru na naší škole splnil a já jim za to velice děkuji. Dětem i paní Boškové přeji, ať jim pec dobře slouží a ať se jim v jejich práci daří, aby svými pracemi dělali radost nejen sobě, ale i obyvatelům Přeštic.

Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ Přeštice


Hlásek ZUŠ Přeštice s Jaroslavem Uhlířem

Vloženo 04. 10. 2007, autor Miroslav Vacek

Letos v říjnu oslaví dětský pěvecký sbor HLÁSEK ZUŠ PŘEŠTICE 3. výročí od svého vzniku. Když jsme před třemi lety začínali, bylo ve sboru pouhých 20 zpěváčků, kteří zpívali jednohlasé písně a vystupovali jednou za dva až tři měsíce.

V současné době nás už je 45, ve svých písních používáme kromě doprovodu na klávesy i zobcové flétny, housle a percusse, zpíváme už čtyřhlasé písně a vystoupení máme dvě až čtyři do měsíce (v prosinci dokonce sedm). Za dobu svého trvání jsme absolvovali spoustu koncertů a vystoupení, zpívali jsme i na několika Benefičních koncertech, navázali jsme báječné přátelství s příbramskou skupinou Ginevra, se kterou často vystupujeme a natočili jsme svoje první CD. A právě skupina Ginevra byla naším hostem na našem loňském výročním koncertě. Na letošním výročním koncertě, který je 23. října v Kulturním zařízení v Přešticích a začíná v 17.00 vystoupí jako host známý skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř.

Začátek koncertu bude patřit Hlásku, který zazpívá čtyři nové písně, které nacvičil na letošním soustředění, poté vystoupí náš host se svým programem a závěr bude patřit našemu hostu i Hlásku dohromady. V jejich podání zazní známé písně, které jsou právě z dílny Jaroslava Uhlíře. Zveme srdečně všechny příznivce Hlásku i pana Uhlíře a nejen je na náš 3. výroční koncert. Budeme se na Vás těšit.

Miroslav Vacek
sbormistr


Úspěch Dechového orchestru ZUŠ na Vejvodově Zbraslavi

Vloženo 27. 09. 2007, autor Ladislav Chadt

Vejvodova Zbraslav je tradiční mezinárodní festival dechových orchestrů, kterého se pravidelně zúčastňuje i Dechový orchestr ZUŠ v Přešticích. Festival se letos konal již po dvanácté a to ve dnech 21. a 22. září. Účast kromě nás přijaly následující kapely: Choceňačka, Malá černá hudba Karviná, Labská kapela, ZIK-ZAK – Vratimov a ze zahraničních pak Blaskapelle Jantar (Švýcarsko), Kleine Blasmusik (SRN), Seniorenorchestr Hohenlohe (SRN) a St. Georgener Muzikanten (Rakousko).

Návštěvníci festivalu mohli na Zbraslavském náměstí navštívit dům, kde skladatel Jaromír Vejvoda (1902 – 1988) žil a působil. V něm je otevřena restaurace nesoucí název jeho slavné skladby "Škoda lásky". Uvnitř byl vybudován památník dokumentující život a dílo tohoto skladatele. V dolní části náměstí pak probíhal program festivalu – přehlídka dechových hudeb. Součástí programu festivalu je soutěž orchestrů, která se konala poblíž náměstí v Černém divadle Jiřího Srnce. Povinnou soutěžní skladbou byla pochodová píseň "Mladá řeka" (hudba Jaromír Vejvoda / text Ladislav Jacura, Jarka Mottl) v instrumentálním provedení. Porotu v mezinárodním zastoupení tvořili: Jan Slabák (předseda), Tomáš Stavěl, Klaus Rappl a skladatelův syn Jaromír Vejvoda (tajemník). Vystoupení orchestrů probíhalo nejen na náměstí ve Zbraslavi, ale i v jeho okolí. Vyvrcholením festivalu byl závěrečný společný koncert všech orchestrů dirigovaný skladatelovou vnučkou Monikou Vejvodovou – Štěrbákovou.

Přeštický dechový orchestr se i přes nemalou konkurenci kapel dokázal opět prosadit. V čele s dirigentem Dušanem Radou a za účasti sólistů – zpěváků Jana Šimůnka, Terezy Živné a Miroslava Vacka (ředitel ZUŠ), předvedl to nejlepší ze svého bohatého repertoáru. Srdce posluchačů si orchestr získal skladbou "Tulipány z Amsterodamu" v podání Jana Šimůnka, po níž následoval bouřlivý aplaus. A tak dostal náš orchestr od poroty dvě ocenění: cenu za umístění ve stříbrném pásmu a diváckou cenu pro nejsympatičtější orchestr. V takové konkurenci starších a vyzrálejších hudebních těles je toto ohodnocení příslibem do další práce s mladými muzikanty.

Dne 27. listopadu v KZ Přeštice si i vy můžete poslechnout, zazpívat a prožít krásný podvečer s tímto dechovým orchestrem ZUŠ. Hostem večera je Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov. Všichni jste srdečně zváni.

Ladislav Chadt
umělecký vedoucí a učitel ZUŠ v Přešticích


Počet nalezených záznamů: 236, zobrazeno 181 - 190
Přejít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  (19) 20  21  22  23  24 

 

 

© 2005 - 2020 ZUŠ Přeštice & FoXprofi.com